منو
سبد خرید

طلوع تمدن و اختراعات عظیمه ؛ چاپ سنگی

طلوع تمدن و اختراعات عظیمه ؛ چاپ سنگی
طلوع تمدن و اختراعات عظیمه ؛ چاپ سنگی
درحال حاضر موجود نمی باشد
طلوع تمدن و اختراعات عظیمه ؛ چاپ سنگی
طلوع تمدن و اختراعات عظیمه ؛ چاپ سنگی
طلوع تمدن و اختراعات عظیمه ؛ چاپ سنگی
  • موجودی: درحال حاضر موجود نمی باشد
  • مدل: 61220 - 114/7
  • وزن: 0.60kg
  • UPC: 85
0 ریال

طلوع تمدن و اختراعات عظیمه

نویسنده: میرزا محمد منشی
کاتب: اشرف‌الکتاب شیرازی
ناشر: مطبعه مظفری بمبئی
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 122
اندازه کتاب: رحلی جلد سخت - سال انتشار: 1284 - دوره چاپ: 1 

کمیاب  - کیفیت : درحد نو
 

مروری بر کتاب
 

چاپ سنگی - مصور ؛ دوره مظفرالدین شاه

ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ س‍ع‍ی‌ ک‍رده‌ ک‍ه‌ ب‍دای‍ت‌ ت‍اری‍خ‌ ان‍س‍ان‍ی‌ را ت‍وض‍ی‍ح‌ و ت‍ش‍ری‍ح‌ ن‍م‍وده‌ و خ‍واس‍ت‍ه‌ ت‍ب‍ی‍ان‌ ن‍م‍ای‍د ک‍ه‌ ب‍ن‍ی‌ب‍ش‍ر چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍دری‍ج‌ از ح‍ال‍ت‌ ب‍رب‍ری‍ت‌ ت‍رق‍ی‌ ک‍رده‌ و خ‍ود را ب‍ه‌ درج‍ه‌ آدم‍ی‍ت‌ و م‍دن‍ی‍ت‌ رس‍ان‍ی‍ده‌ اس‍ت‌. ن‍ی‍ز اص‍ول‌ ت‍م‍دن‌ را ب‍ه‌ طری‍ق‍ی‌ خ‍وش‌ ب‍ی‍ان‌ ک‍رده‌ و ع‍م‍ده‌ اخ‍ت‍راع‍ات‌ م‍ه‍م‍ه‌ را ن‍ی‍ز م‍ش‍روح‌ داش‍ت‍ه‌ و از ب‍اب‍ت‌ ه‍ر ی‍ک‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر و م‍ف‍ی‍د ذک‍ر ک‍رده‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ از ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در اب‍ت‍دای‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍اج‌ م‍لا اح‍م‍د م‍ن‍ش‍ی‌ (م‍ت‍رج‍م‌) آم‍ده‌ اس‍ت‌. اع‍ت‍ذار و غ‍ل‍طن‍ام‍ه‌ ن‍ی‍ز در ان‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ت‍ای‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات