منو
سبد خرید

صفی علیشاه

برند: صفی علیشاه مدل: 114274 - 101/2
دیوان حافظنویسنده: خواجه حافظ شیرازی به کوشش : خلیل خطیب رهبر ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 733 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1392 - دوره چاپ: 52 مروری بر کتاببه کوشش دکتر خلیل خطیب رهبرندیدم خوش..
1,105,000 ریال 1,250,000 ریال
برند: صفی علیشاه مدل: 113944 - 22/6
فرهنگ فرانسه - فارسینویسنده: سعید نفیسی ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2280 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1387 ~ 1384 - دوره چاپ: 9 ~ 8 مروری بر کتاب شامل تمامی لغات و کلمات محاوره و مصطلحات علمی و ادبی و امثال فرانسه قدیم و ..
1,590,000 ریال 1,950,000 ریال
گوژپشت نتردام
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: صفی علیشاه مدل: 113906 - 46/4
کوژ پشت نتردامنویسنده: ویکتور هوگو مترجم : ا. کاویان ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 231 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1332 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابدر پاریس قرن پانزدهم، دختر کولی جوان و زیبایی بنام اسمرالدا به ه..
0 ریال
دیوان سلمان ساوجی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: صفی علیشاه مدل: 113150 - 104/3
دیوان سلمان ساوجینویسنده: سلمان ساوجی به اهتمام : تقی تفضلی - منصور شفق ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 659 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1336 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری ..
0 ریال
قیام شیخ محمد خیابانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: صفی علیشاه مدل: 113083- 69/3
قیام شیخ محمد خیابانینویسنده: سیدعلی آذری ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 512 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ: 3کمیاب - کیفیت : صفحات کتاب تابدار است مروری بر کتاب قیام شیخ محمد خیابانی یکی از مهم ترین رویدادهای دوران پس ..
0 ریال
قیام شیخ محمد خیابانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: صفی علیشاه مدل: 113085 - 83/4
قیام شیخ محمد خیابانینویسنده: سیدعلی آذری ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 520 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1346 - دوره چاپ: 2 کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب قیام شیخ محمد خیابانی یکی از مهم ترین رویدادهای دوران پس از مشروطیت ..
0 ریال
برند: صفی علیشاه مدل: 113046 - 13/9
پرواز با خورشیدنویسنده: فریدون مشیری ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 179 اندازه کتاب: خشتی - سال انتشار: 1369 ~ 1365- دوره چاپ: 8 ~ 4 کیفیت : درحد نو مروری بر کتابآهی کشید غمزده پیری سپید موی افکند صبحگاه؛ در آئینه چون نگاه در لابلای موی ..
270,000 ریال 350,000 ریال
بخوانید و بدانید
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: صفی علیشاه مدل: 112391 - 101/6
بخوانید و بدانیدنویسنده: حبیب الله شاملوئی ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 400 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ: 2کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب کاملتریناطلاعاتدرباره: ..
0 ریال
غزلیات حافظ به تصحیح خلیل خطیب رهبر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: صفی علیشاه مدل: 112390 - 88/1
غزلیات حافظنویسنده: خواجه حافظ شیرازی به کوشش : خلیل خطیب رهبر ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 218 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو ~ نومروری بر کتاب  ندیدم خوشتر ..
0 ریال
دیوان غزلیات حافظ به تصحیح خلیل خطیب رهبر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: صفی علیشاه مدل: 112389
دیوان غزلیات حافظنویسنده: خواجه حافظ شیرازی تصحیح : خلیل خطیب رهبر ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 733 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1398 - دوره چاپ: 58 مروری بر کتابهمراه با معنی واژه ها و شرح ابیات و..
0 ریال
برند: صفی علیشاه مدل: 112034 - 15/1
مرزبان نامهنویسنده: مرزبان بن رستم بن شروین مترجم: سعدالدین وراوینی به کوشش : خلیل خطیب رهبر ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 795 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 9 مروری بر کتابب..
1,050,000 ریال 1,500,000 ریال
چکیده تاریخ کیش زرتشت
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: صفی علیشاه مدل: 111793 - 110/8
چکیده تاریخ کیش زرتشتنویسنده: مری بویس مترجم: همایون صنعتی زاده ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 310 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 1کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتاب ..
0 ریال
برند: صفی علیشاه مدل: 111472 - 100/1
دیوان صفی علیشاهنویسنده: صفی علیشاه - تقی تفضلی - منصور مشفق ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 416 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1379 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابشامل قصاید - غزلیات - ترجیعات - رباعیات / همراه با مثنوی بحر الحقایقح..
560,000 ریال 650,000 ریال
دیوان صفی علیشاه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: صفی علیشاه مدل: 111471 - 30/1
دیوان صفی علیشاهنویسنده: صفی علیشاه - تقی تفضلی - منصور مشفق ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 321 اندازه کتاب: خشتی سلفون - سال انتشار: 1336 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابشامل قصاید - غزلیات - ترجیعات - رباعیاتحاج میرزا..
0 ریال
برند: صفی علیشاه مدل: 110975 - 2/4
اوگوست کنتنویسنده: آندره کرسون مترجم: کاظم عمادی ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 112 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1343 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ جلد رویه کتاب زدگی دارد. مروری بر کتاباگوست کنت فیلسوف فرانسوی است که به عنوان واضع..
200,000 ریال
شراب شیراز و  ده داستان دیگر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: صفی علیشاه مدل: 110818 - 1/3
شراب شیراز و  ده داستان دیگرنويسنده: گروه نويسندگان مترجم: شجاع الدين شفا ناشر: صفي عليشاه زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 278 اندازه كتاب: رقعی سلفون -سال انتشار: 1344 - دوره چاپ: 4 کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر ک..
0 ریال
کاروان شعر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: صفی علیشاه مدل: 110508
کاروان شعرنویسنده: اسماعیل نواب صفا ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 467 اندازه کتاب: رقعی  - سال انتشار: 1342 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب زبده اشعار پانصد گوینده پارسی : مجموعه بهترین اشعار برنامه کاروانی ا..
0 ریال
برند: صفی علیشاه مدل: 110445 - 90/5
درد سیاوشنویسنده: اسماعیل فصیح ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 327 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1364 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاببالای گچ بری های بخاری ، تابلوی بسیار بزرگی هم از سیاوش در قاب طلایی بود . سیاوش با پراهن س..
500,000 ریال 650,000 ریال
رودکی ؛ گزینه سخن پارسی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: صفی علیشاه مدل: 110129 - 3/5
رودکی ؛ گزینه سخن پارسینویسنده: خلیل خطیب رهبر ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 83 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 23کیفیت : در حد نو ؛ کتاب مهر دارد. مروری بر کتاببا معنی واژه ها و شرح بیتهای دشوار و برخی نکته های دستوری..
0 ریال
غزلیات شمس تبریزی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: صفی علیشاه مدل: 110074 - 11/1
غزلیات شمس تبریزینویسنده: مولانا جلاالدین محمد بلخی(مولوی) به کوشش : منصور مشفق , جلال الدین همائی, علی دشتی ناشر: صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 920 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ: 5کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب ..
0 ریال
نمايش 101 تا 120 از 200 (10 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات