منو
سبد خرید

شاهکارهای ادبیات فارسی ؛ پنجاه و هشت جلدی

شاهکارهای ادبیات فارسی ؛ پنجاه و هشت جلدی
شاهکارهای ادبیات فارسی ؛ پنجاه و هشت جلدی
شاهکارهای ادبیات فارسی ؛ پنجاه و هشت جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
شاهکارهای ادبیات فارسی ؛ پنجاه و هشت جلدی
شاهکارهای ادبیات فارسی ؛ پنجاه و هشت جلدی
شاهکارهای ادبیات فارسی ؛ پنجاه و هشت جلدی
شاهکارهای ادبیات فارسی ؛ پنجاه و هشت جلدی
  • موجودی: درحال حاضر موجود نمی باشد
  • مدل: 128281 - 102/6
  • وزن: 2.50kg
  • UPC: 540
0 ریال

شاهکارهای ادبیات فارسی

به کوشش: پرویز ناتل خانلری , ذبیح الله صفا
ناشر: امیر کبیر
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 2300
اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1372 ~ 1352 - دوره چاپ: 12 ~ 10

کمیاب  - کیفیت : درحد نو ~ نو

 

مروری بر کتاب

مجموعه 60 جلدی

بدون جلدهای: 59 و 60

یکی از خدمات مهم شادروان دکتر پرویز ناتل خانلری در شناساندن ادب فارسی به جوانان، طرح و برنامه‎ریزی انتشار مجموعه شاهکارهای ادبیات فارسی بود که با همکاری شادروان دکتر ذبیح اله صفا از سال 1332، آغاز شد، در مقدمه‎ای که آن دو، بر این مجموعه نگاشته بوده‎اند، آمده است:

ادبیات هزار سالۀ فارسی چنان پهناور و از آثار بدیع و دلاویز، توانگر است که کمتر کشوری را در جهان از این جهت با کشور کهن سال ما برابر و همسر می‎توان یافت. با این حال امروز جوانان ایرانی کمتر از این سرچشمۀ ذوق و هنر سیراب می‎شوند زیرا آنچه از این گنجینۀ گران بهای دانش و هنر تاکنون طبع و نشر یافته، نسبت به آنچه در دست است از ده، یکی بیش نیست... و برای آن که نمونه‎ای از شاهکارهای ادبیات فارسی فراهم گردد، چنانکه همۀ انواع ادبی را از نظم و نثر و افسانه و داستان و دانش و عرفان و تاریخ و سیر را در برگیرد این مجموعه پدید آمده است.

در مجموعه «شاهکارها» از هر سخنور و نویسندۀ فارسی زبان که آشنایی با آثارش لازم و سودمند شمرده شود، نمونه‎ای هست و از هر کتاب معروف و مهمی که در این هزار سالۀ تاریخ ادبیات فارسی نوشته شده، فصلی آورده می‎شود و هر جزوه، مستقل است و اگر کسی بخواهد به بعضی از نمونه‎های نثر و نظم اکتفا کند یا به سلیقۀ خویش کتابی را از سخنوران برگزیند، به خریدن جزوه‎های دیگر مجبور نیست، در هر جزوه به اختصار شرح حالی از نویسنده هست، چنانکه خواننده را از مراجعه به کتاب‎های مختلف بی‎نیاز می‎کند و سپس از مطالب و شیوۀ تألیف کتاب نیز ذکری می‎رود تا آشکار شود که اصل تألیف چگونه بوده و قسمتی که انتخاب شده از کجای کتاب است و با مجموع چه نسبتی دارد و در ذیل هر صفحه لغات دشوار یا دور از ذهن کتاب ترجمه و تفسیر می‎شود و مختصات انشایی کتاب با اختصار قید می‎گردد....

...مرزبان نامه کتابی است مشتمل بر حکایات و تمثیلات و افسانه های حکمت آمیز که مانند کلیله و دمنه از زبان جانوران فراهم آمده است.

ملک زاده گفت در عهود مقدم و دهور متقادم دیوان که اکنون در پرده تواری کشیده اند و از دیده های ظاهربین محجوب گشته آشکارا می گردیدند و با آدمیان از راه مخالطت و آمیزش درمی پیوستند و به اغواء و اضلال خلق را از راه حق و نجات می گردانیدند و...

بهرام چوبین

کتابی است داستانی و مختصری از زندگی بهرام چوبین معروف به بهرام گور از پادشاهان ساسانی برگرفته از کتاب تاریخ طبری

جانا ترا که گفت که احوال ما مپرس
بیگانه کرد و قصه هیچ آشنا مپرس

زانجا که لطف شامل و خلق کریم تست
جرم گذشته عفو کن و ماجرا مپرس
خواهی که روشنت شود، احوال سوز من
از شمع پرس قصه، ز باد هوا مپرس

...آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب
شاید که مرد پیر بدین گه جوان شود
گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب
چرخ بزرگوار یکی لشکر بکرد
لشکرش ابر تیره و باد صبا نقیب

...فصلی خواهم نبشت در ابتدای این، حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد.امروز که من این قصه آغاز می کنم در ذل الحجه سنه خمسین و اربعمائه در فرخ روزگار سلطان معظم ابوشجاع فرخ زادین ناصر دین الله اطال الله بقاعه و ازین قوم که من سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در گوشه ای افتاده،...

نقل است که در شبانروزی چهار صد رکعت نماز کردی و بر خود لازم داشتی. گفتند: در این درجه که تویی، چندین رنج چراست؟
گفت: نه راحت در کار دوستان اثر کند و نه رنج. دوستان فانی صفت باشند که نه رنج درایشان اثر کند و نه راحت.

یکی مرد بود اندر آن روزگار
ز دشت سواران نیزه گذار
گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد
ز ترس جهاندار با باد سرد
که مرداس نام گرانمایه بود
بداد و دهش برترین پایه بود

... برگرفته از تفسیر روض الجنان و روح الجنان

و گفته اند طاعوت چهل سال پادشاهی کرد و ملک بداود سپرد و با پیش خدای تعالی شد و در کار داود ملک مقرر وبنی اسرائیل جمله به او مجتمع شدند وخدای تعالی او را ملک داد و پادشاهی و نبوت داد.

چنین گفت آن سخن گوی کهن زاد
که بودش داستانهای کهن یاد
که چون شد ماه کسری در سیاهی
به هرمز داد تخت پادشاهی
جهان افروز هرمز داد می کرد
به داد خود جهان آباد می کرد...

برون زین جهان، یک جهانی خوشست
که این خار وآن گلستانی خوشست

درین خار گل نی وما اندرو
چو بلبل، که در بوستانی خوشست

سوی کوی جانان، زجانهای پاک
اگر می روی، کاروانی خوشست...

نزدیک شد که زلزله صدمت فنا
اجزای کوه را کند از یکدگر جدا

رسمی درین حدود مجوی از بقا که هست
قصر بقا ازان سوی دروازه فنا

تریاک معرفت مطلب تا جدا نه ای
زین پنج افعی تن و آن چار اژدها...

فهرست

گزیده کلیات شمس
برگزيده اشعار مسعود سعد سلمان
منتخب بهارستان جامی
بوستان سعدي
برگزیده قابوسنامه
برگزيده اشعار استاد منوچهري دامغاني
چهارمقاله
داستان داود و سليمان
کزیده اشعار حدیقه سنائی غزنوی
نمونه اشعار رودکی
نمونه اشعار پرویت اعتصامی
خلاصه داستان گرشاسبنامه
برگزیده اشعار وحشی بافقی
یوسف و زلیخا
گزیده غزلیات شمس
گزیده قصائد سعدی
یوسف و زلیخا از هفت اورنگ جامی
منتخب المعجم فی معایر اشعار العجم
پیر چنگی
از سفرنامه ناصر خسرو
رستم و اسفندیار
ضحاک
خلاصه داستان ویس و رامین
گزیده تاریخ بیهقی
برگزیده کیمیای سعادت
بایزید و جنید
برگزیده اسرارالتوحید
چند معراج نامه
حلاج
شیخ صنعان ؛ پیر سمعان
شیخ صنعان از منطق الطیر عطار
نمونه غزل فارسی
گزیده اشعار فارسی اقبال لاهوری
خلاصه منطق الطیر
برگزیده اشعار یغمای جندقی
منتخب کلیله و دمنه
برگزیده گلستان سعدی
گزیده راحت الصدور و روآیه السرور
داستان ابراهیم ؛ برگزیده تفسیر طبری
گزیده جهانگشای جوینی
برگزیده هفت پیکر نظامی
چند مرثیه از شاعران پارسی گوی
برگزیده اشعار سنایی
ابراهیم ؛ قصص الانبیا
برگزیده اشعار استاد عنصری بلخی
برگزیده قصائد حکیم ناصرخسرو قبادیانی
برگزیده جوامع الحکایات
برگزیده سیاست نامه ؛ سیرالملوک
برگزیده سندبادنامه
خلاصه منطق الطیر
گزيده غزلهاي حكيم فياض لاهيجي
رستم و سهراب از شاهنامه فردوسي
حسنك وزير از تاريخ بيهقي
خلاصه داستان ليلي و مجنون
برگزيده اي از قصص الانبياء
گزيده اشعار سيف فرغاني
بهرام چوبين
گزيده اشعار سراج الدين قمري آملي
منتخب مرزبان نامه باب چهارم
خلاصه داستان خسرو و شيرين

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات