منو
سبد خرید

سپهر

برند: سپهر مدل: 160724 - 113/1
فیدل کاسترو سخن می گویدنویسنده: فیدل کاسترو مترجم: علی معلم ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 93 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : نومروری بر کتاببه مناسبت تشکیل کنفرانس کشورهای غیر متعهد در هاواناکتاب حاضر بخشی از تجربی..
250,000 ریال
برند: سپهر مدل: 160582 - 113/1
سیاره اسرار آمیز زمیننویسنده: ایگور نوویکوف مترجم: محمدهادی عبدربانی , محمد صیادپور ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 214 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو  مروری بر کتابمصورکیهان‌شناس روسی، ایگور نوو..
900,000 ریال 1,100,000 ریال
برند: سپهر مدل: 160092 - 120/2
تصویرنویسنده: نیکولا واسیلیویچ گوگول مترجم: رضا آذرخشی ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 104 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو  ؛ لبه بیشت صفحات کتاب رد زردی مختصری دارد&nb..
650,000 ریال 750,000 ریال
برند: سپهر مدل: 156949 - 29/0
نقد آثار صادق هدایتنویسنده: عبدالعلی دستغیب ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 212 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابصادق کودکی زیبا، خوبروی، شیرین و به دلیل ..
650,000 ریال 750,000 ریال
برند: سپهر مدل: 156622 - 56/2
زمینه تکامل اجتماعینویسنده: د. ک. متروپولوسکی , ز. ا. زوبریتسکی , و. ل. کرف  مترجم: پرویز بابائی  ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 360 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1356 ~ 1352 - دوره چاپ: 2 ~ 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابموضوع اصل..
650,000 ریال 750,000 ریال
برند: سپهر مدل: 156621 - 113/7
زمینه تکامل اجتماعینویسنده: د. ک. متروپولوسکی , ز. ا. زوبریتسکی , و. ل. کرف مترجم: پرویز بابائی  ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 360 اندازه کتاب: رقعی سلفون  - سال انتشار: 1356 ~ 1352 - دوره چاپ: 2 ~ 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ با سلفون صحافی مجدد شده&nbs..
750,000 ریال
برند: سپهر مدل: 150400 - 54/2
کاندیدنویسنده: ولتر فرانسوا ماری آروئه مترجم: م. ج ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 88 اندازه کتاب: رقعی  - سال انتشار: ؟133 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ لبه جلد کتاب افتادگی دارد مروری بر کتابداستان پر طنز و کنایت آمیز کاندید یا خوش..
450,000 ریال
برند: سپهر مدل: 149917 - 107/5
نقد آثار صادق هدایتنویسنده: عبدالعلی دستغیب ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 212 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : لبه جلد و چند صفحه اول کتاب رد زردی مختصری دارد مروری بر کتاب..
500,000 ریال 750,000 ریال
برند: سپهر مدل: 147008 - 68/2
پیاده شطرنجنویسنده: فریدون تنکابنی ناشر: سپهر - پیشگام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : نو ؛ لبه عطف کتاب سائیدگی مختصری دارد مروری بر کتاب مجموعه داستان کوتاه ..
450,000 ریال 500,000 ریال
برند: سپهر مدل: 147007 - 118/2
پیاده شطرنجنویسنده: فریدون تنکابنی ناشر: سپهر - پیشگام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاب مجموعه داستان کوتاهای بابا، راستی که دلِ خوش دارید!..
500,000 ریال
برند: سپهر مدل: 146749 - 69/3
جزیره وحشتنویسنده: جک لندن مترجم: محمدجعفر محجوب , جهانگیر بهروز ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 67 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1330 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ لبه صفحات کتاب رد زردی  داردمروری بر کتابپوشاک خشن او کهنه بو ژنده بود.رو بیه کف..
350,000 ریال
برند: سپهر مدل: 145576 - 40/4
واقع گرایی در داستان بلندنویسنده: الکساندرس عزیز مترجم: سیاوش روزبهان ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 32 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابمصاحبه ای..
150,000 ریال
برند: سپهر مدل: 143598 - 93/7
در جستجوی ناننویسنده: ماکسیم گورکی مترجم: احمد صادق ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 284 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ لبه پائینی صفحات کتاب رد زردی مختصری دارد مروری بر کتابکتاب حاضر قسمتی از شرح حال ..
550,000 ریال
برند: سپهر مدل: 142192 - 55/5
کوفیاننویسنده: امین فقیری ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابده داستان کوتاهفقیری در شیراز به دنیا آمد و در خانواده‌ای اهل کتاب و فرهنگ برزگ شد. وی برادر ابوالقا..
1,250,000 ریال
برند: سپهر مدل: 133189 - 67/1
راهیاننویسنده: اکبر حاجی زاده ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 32 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاب دلم که گرفت زدم بیرون ، شلوارم را بپا کردم ، کتم را تنم..
200,000 ریال
برند: سپهر مدل: 126539 - 111/7
فرهاد شیرین مهمنه بانو و آب سرچشمه کوه بیستوننویسنده: ناظم حکمت مترجم: ثمین باغچه بان ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 115 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابنمایشنامه افسانه ای در سه پر..
450,000 ریال
برند: سپهر مدل: 103200 - 36/3
رها یافتگان از مرگنویسنده: محمدرضا کاظم موسوی ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 270 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمصورچگونه بر بیماری های مهلک و حوادث سخت می توان پیروز شدفهرستمعلق در آسمان آسیب دیدن از آذرخش حمله سگه..
200,000 ریال 250,000 ریال
سیما جان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: سپهر مدل: 156339 - 90/4
سیما جاننویسنده: محمد عاصمی ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی  تعداد صفحه: 95 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاب نامه‌هایی از محمد عاصمیبا نامه ای از محمود تفضلی..
0 ریال
روانشناسی جنسی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: سپهر مدل: 142390 - 13/7
روانشناسی جنسینویسنده: اسوالد شوارتز مترجم: صمد نوری نژاد ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 355 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1346 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب  ..
0 ریال
زارع شیکاگو
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: سپهر مدل: 141382 - 60/2
زارع شیکاگونويسنده: گابریل تیموری مترجم: کریم کشاورز ناشر: سپهر زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 55 اندازه كتاب: رقعی - سال انتشار: 1329 - دوره چاپ: 1کمیاب -  کیفیت : درحد نو ~ نو ؛ مهر دارد  مروری بر کتابنمایشنامه مص..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 35 (2 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات