منو
سبد خرید

زوار

برند: زوار مدل: 106798 - 18/4
اعتقاد شناسی هیومنویسنده: حسین سلیمانی آملی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1391 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابشناسایی هر پدیده ای بدون شناسایی خاستگاه آن امکان پذیر نیست ؛ چون شناسایی خاستگاه هر پدیده ای اکر شرط کافی نباشد لا..
125,000 ریال 150,000 ریال
نمونه نثرهای دلاویز و آموزنده فارسی : دو جلد در یک مجلد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 106554 - 100/5
نمونه نثرهای دلاویز و آموزنده فارسینویسنده: سیدمحمد دبیر سیاقی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 550 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1353 - دوره چاپ : 1کمیاب  - کیفیت : عالی مروری بر کتاباین نوشته ها بر مسایل اجتماعی، و مباحث لغوی و دستوری و..
0 ریال
مرمر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 106096 - 116/5
مرمرنویسنده: سیمین بهبهانی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 162 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 3کیفیت : نو ؛ پائین جلد پارگی دارد مروری بر کتابحاوی غزلهای زیبا از سیمین بهبهانیدر ما نمانده زانهمه شادی نشانه یی ماییم و دلشکستگی ی ِ جاودانه یی..
0 ریال
برند: زوار مدل: 106097 - 5/3
مرمرنویسنده: سیمین بهبهانی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 176 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 4کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتابحاوی غزلهای زیبا از سیمین بهبهانیدر ما نمانده زانهمه شادی نشانه یی ماییم و دلشکستگی ی ِ..
250,000 ریال
مرمر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 106095 - 116/5
مرمرنویسنده: سیمین بهبهانی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 162 اندازه کتاب: بیاضی سلفون - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 3کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابحاوی 68 قطعه از غزلهای زیبای بانو سیمین بهبهانی (1336-1341)سیمین بهبهانی (زاده&zwnj..
0 ریال
مجموعه اشعار دهخدا
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 105936- 13/8
مجموعه اشعار دهخدا نویسنده: علی اکبر دهخدا به اهتمام: محمد معین ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 170 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1334 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب مصو..
0 ریال
برند: زوار مدل: 105767 - 101/5
نقد تطبیقی ادیان و اساطیرنویسنده: حمیرا زمردی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 570 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1388 - دوره چاپ: 3مروری بر کتابدر شاهنامه فردوسی ، خمسه نظامی و منطق الطیرکتاب ؛ تحقیقی است نقد گونه برای یافتن پیوند و تطبیق عناصر اساطیری در سه مت..
380,000 ریال
هزار بیشه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 105215- 110/7
هزار بیشهنویسنده: سیدمحمدعلی جمالزاده ناشر: زوار - علمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 335 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1326 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : عالیمروری بر کتابیک هزار مطلب سودمند و خواندنیاین مجموعه به گفته‌ی..
0 ریال
دیوان استاد منوچهری دامغانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 105020 - 101/4
دیوان استاد منوچهری دامغانینویسنده: منوچهری دامغانی - محمد دبیر سیاقی ناشر : زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 440 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1338 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاباَبوالنَّجم احمَدبن قوص‌بن احمد منوچهری دامغ..
0 ریال
تاریخ رجال ایران ؛ شش جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 104893 - 69/1
تاریخ رجال ایراننویسنده: مهدی بامداد ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 3130 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1351 ~ 1347 - دوره چاپ: 2 ~ 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتاب حاوی شرح حال رجال..
0 ریال
بنیاد شعر نو در فرانسه و پیوند آن با شعر فارسی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 104884 - 112/7
بنیاد شعر نو در فرانسهنویسنده: حسن هنرمندی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 600 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتاب رمانتیسم، سمبولی..
0 ریال
آئین سخنوری یا فن خطابه ؛ دو جلد در یک مجلد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 104880 - 112/7
آئین سخنورینویسنده: محمدعلی فروغی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 540 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1344 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاباگر در سخنرانی دستپاچه و وحشتزده می‌شوید و یا استرس زیادی بر شما وارد می&zw..
0 ریال
سفینه فرخ ؛ دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 104533 - 109/4
سفینه فرخنویسنده: محمود فرخ خراسانی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1010 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1346 ~ 1344 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاباخوانیات و مناظرات محمود فرخ با ملک الشعرای بهار، امیری فیروزکوهی، محمد حسین شهری..
0 ریال
اسم مصدر - حاصل مصدر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 104289 - 27/3
اسم مصدر - حاصل مصدرنویسنده: محمد معین ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1332 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاباین کتاب دومین کتاب از سلسله کتب طرح ..
0 ریال
شرح مثنوی شریف ؛ یک جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 103914 - 113/2
شرح مثنوی شریفنویسنده: مولانا جلاالدین محمد بلخی(مولوی) - بدیع الزمان فروزانفر ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1236 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1367 - دوره چاپ: 4 مروری بر کتابشرح جزوات اول و دوم و سوم از دفتر اول مثنوی مشتمل بر ۳۰۱۲ بیتاین مجم..
0 ریال
آموزه ها و آزموده ها
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 103528- 106/1
آموزه ها و آزموده هانویسنده: محمود فضیلت ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 311 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب كتاب حاضر برگزیده و اقتباسی از "قابوسنامه " نوشته عنصر المعالی و "سیاستنامه " نوش..
0 ریال
ادبیات معاصر ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 102416 - 28/3
ادبیات معاصر ایراننویسنده: غلامحسین ده بزرگی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 324 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتاببا گزیده ای از شعر و داستان معاصراگرچه داستان‌سرایی در ادبیات فارسی ریشه کهنی دارد اما داستانی‌نویسی به سبک..
0 ریال
مرزهای دانش
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 102385 - 102/6
مرزهای دانشناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 260 اندازه کتاب: رقعی- سال انتشار: 1339 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : صفحات درحد نو ؛ جلد پشتی کتاب افتادگی دارد مروری بر کتابمجموعه سخرانیهای پخش شده از رادیو ایران تحت عنوان مرزهای دانش در سال 1338 توسط اساتید..
0 ریال
برند: زوار مدل: 102367 - 67/2
ابوالعلاء معرینویسنده: محمود فضیلت ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 214 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتابابوالعلاء معری شاعر نامدار عرب در نیمه دوم قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری است. او در کودکی به بیماری آبله مبتلا شد و در اث..
159,000 ریال 185,000 ریال
مجمع النوادر معروف به چهار مقاله متن تلخیص شده
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 101863
مجمع النوادر معروف به چهار مقالهنویسنده: احمدبن عمربن علی نظامی عروضی سمرقندی تصحیح:محمد قزوینی به کوشش: محمد حسین مجدم ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 176 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1396 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابچهار مقاله با نام اصلی &la..
0 ریال
نمايش 141 تا 160 از 256 (13 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات