منو
سبد خرید

زوار

برند: زوار مدل: 111613 - 21/3
سایه عمرنویسنده: رهی معیری ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 243 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1367 - دوره چاپ:  3کیفیت : نو ؛ صفحه اول نوشته تقدیمی دارد  مروری بر کتابرهی معیری با تخلص رهی از غزل&zw..
250,000 ریال 350,000 ریال
دیوان خاقانی شروانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 111028 - 1/6
دیوان خاقانی شروانینویسنده: افضل الدین خاقانی شروانی به کوشش : ضیاءالدین سجادی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1085 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ: 4کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتابمطابق نسخه خطی ۷۶۳هجریا..
0 ریال
دیوان منوچهری دامغانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 111027- 118/6
دیوان منوچهری دامغانینویسنده: منوچهری دامغانی - محمد دبیر سیاقی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 464 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 4کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاباَبوالنَّجم احمَدبن قوص‌بن احمد منوچهری دامغانی (در گذشت..
0 ریال
اشعار جاویدان پارسی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 110955- 2/4
اشعار جاویدان پارسینویسنده: امیرمسعود سپهرم ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 518 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1339 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب ش‍ام‍ل‌ دو ه&zwj..
0 ریال
برند: زوار مدل: 110916- 200/3
نقشی از حافظنویسنده: علی دشتی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 294 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابتجلّی سه گوینده بزرگ در حافظدر میان بیش از صد مقاله و نامه و شعر و اظهار شفاه..
300,000 ریال 350,000 ریال
شراب آفتاب
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 110195
شراب آفتابنویسنده: مشفق کاشانی , عباس کی منش ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 334 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتاب  عباس کی‌منش مشهور به مشفق کاشانی (متولد ۱۳۰۴ در کاشان)..
0 ریال
برند: زوار مدل: 110193- 99/4
چمن لالهنویسنده: علی موسوی گرمارودی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 167 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1 کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب دکتر علی موسوی گرمارودی در سال ۱۳۲۰ خورشیدی در قم بدنیا..
95,000 ریال 180,000 ریال
مصیبت نامه عطار
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 110073 - 11/1
مصیبت نامه عطارنویسنده: فریدالدین عطار نیشابوری باهتمام : عبدالوهاب نورانی وصال ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 480 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1338 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابفَریدالدّین ابوحامِد محم..
0 ریال
مصیبت نامه عطار
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 110072 - 54/1
مصیبت نامه عطارنویسنده: فریدالدین عطار نیشابوری باهتمام : عبدالوهاب نورانی وصال ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 480 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابفَریدالدّین ابوحامِد محم..
0 ریال
تاریخ سیستان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 109822 - 104/1
تاریخ سیستانتصحیح : محمد تقی ملک الشعرا بهار ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 485 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1321 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابکتاب با حمد خداوند آغاز می‌شود و مؤلف در چند صفحه نخست از برخی شخصیت‌های ا..
0 ریال
شرح حال و سفرنامه فرهاد میرزا معتمدالدوله ؛ دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 109549 - 103/5
شرح حال و سفرنامه فرهاد میرزا معتمدالدوله نویسنده: فرهادمیرزا معتمدالدوله - اسماعیل نواب صفا ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1010 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1366 - دوره چاپ: 1کمیاب : درحد نو ~  نو مروری بر کتابمص..
0 ریال
برگزیده اشعار خاقانی شروانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 109245 - 12/1
برگزیده اشعار خاقانی شروانینویسنده: خاقانی شروانی - ضیاء الدین سجادی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 44 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1346 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتابخاقانی آن کسان که طریق تو می‏روند زاغند..
0 ریال
برند: زوار مدل: 108978 - 36/6
گلبانگ سربلندینویسنده: گروه نویسندگان ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 288 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاببرگزیده ی متون ادب فارسیآن مهربان به روزی دادن ، آن بخشاینده به گناه آمرزیدن. سپاس و ستایش خدای را سزد ، خداوند و..
320,000 ریال 380,000 ریال
مثنوی اشترنامه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 108871 - 18/4
مثنوی اشترنامهنویسنده: محمدحسین بن محمدحسن حسینی شیرازی  به کوشش : کاووس حسن لی - کاووس رضایی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 257 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابدفتر سوم از پنج گنج حسینیاین گفتار گزارشی از یکی ا..
0 ریال
خاطرات و خطرات ؛ توشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از دوره زندگی من
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 108470 - 111/6
خاطرات و خطراتنویسنده: مهدیقلی هدایت مخبرالسلطنه ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 563 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1344 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابمصور - توشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از دوره زندگی منخاطرات و شرح..
0 ریال
یادداشتهای زیرزمینی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 107885 - 113/8
یادداشتهای زیرزمینینویسنده: فئودور داستایوفسکی مترجم: رحمت الهی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 235 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1333 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب این رمان برای ..
0 ریال
تاریخ مطبوعات کرمان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 107661 - 114/8
تاریخ مطبوعات کرماننویسنده: اسماعیل رزم آسا ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 260 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1367 -دوره چاپ: 1   مروری بر کتاب مصور - با مقدمه آقایان باستانی پاریزی و محمد اسماعیل رضو..
0 ریال
ایران امروز ؛  1906 - 1907 ؛ سفرنامه و بررسی های سفیر فرانسه در ایران در آستانه جنبش مشروطیت
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 107629 - 56/5
ایران امروز 1906 - 1907نویسنده: اوژن اوبن مترجم: علی اصغر سعیدی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 519 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1 کیفیت : درحد نومروری بر کتاب مصور -&nbs..
0 ریال
طریقه چشتیه در هند و پاکستان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 107244 - 43/4
طریقه چشتیه در هند و پاکستاننویسنده: غلامعلی آریا ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 255 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1365 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتاب چِشتیه، سلسله&zwnj..
0 ریال
خواندنی های ادب فارسی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زوار مدل: 107217 - 9/1
خواندنی های ادب فارسینویسنده: علی اصغر حلبی ناشر: زوار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 416 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1379 - دوره چاپ: 2 کیفیت : درحد نو مروری بر کتابیا هزار حکایت و اشارتچاپ دوم این ک..
0 ریال
نمايش 121 تا 140 از 256 (13 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات