منو
سبد خرید

زرین

برند: زرین مدل: 127035 - 112/6
دیوان شهریار نویسنده: محمدحسین بهجت تبریزی شهریار ناشر: زرین - نگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1750 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1376 - دوره چاپ: 5کیفیت : نو ؛ لبه روکش کتاب سائیدگی مختصری دارد مروری بر کتاب..
1,400,000 ریال 2,000,000 ریال
نان و شراب
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زرین مدل: 126804 - 112/2
نان و شرابنویسنده: اینیاتسیو سیلونه مترجم: محمد قاضی ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 473 اندازه کتاب: رقعی سلفون  - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 11کمیاب - کیفیت : نو ؛ سلفون جلد کتاب چروک مختصری دارد مروری بر کتاباین رمان زمانی نوشته شد که سیلونه در تب..
0 ریال
برند: زرین مدل: 126788 - 112/1
همسفرهانویسنده: علی محمد افغانی ناشر: زرین - نگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 396 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ: 2مروری بر کتاباین کتاب داستان دو مردی است که با هم قصد سفر به شهر بلخ را دارند ...آقای لئون بونیفاس، صاحب کافه رستوران تولدو (چالمای سابق)، سبی..
870,000 ریال 950,000 ریال
برند: زرین مدل: 126638 - 111/8
دیوان شهریار نویسنده: محمدحسین بهجت تبریزی شهریار ناشر: زرین - نگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1225 اندازه کتاب: وزیری گالینگور  - سال انتشار: 1370 - دوره چاپ: 10 مروری بر کتاببه تصحیح استاد شهریار و مقدمه ها و بیوگرافی از ..
1,150,000 ریال 1,500,000 ریال
فرستاده سلطان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زرین مدل: 126515 - 111/7
فرستاده سلطاننويسنده: آلن سیویچ مترجم: جواد سید اشرف ناشر: زرين زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 850 اندازه كتاب: رقعی گالینگور روگشدار - سال انتشار: 1379 - دوره چاپ: 1کیفیت : نو ؛ لبه روکش کتاب زدگی مختصری دارد مروری بر کتاب ..
0 ریال
برند: زرین مدل: 126513 - 111/7
راز اقلیم آسمانینویسنده: میکا والتاری مترجم: محمد قاضی ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 941 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ: 1کیفیت : نو ؛ لبه پایینی جلد سائیدگی مختصری دارد مروری بر کتاباین کتاب بازسازی تمام عیاری از دوران روم باستان و..
1,350,000 ریال 1,500,000 ریال
برند: زرین مدل: 126230 - 14/7
حسن مقدم و جعفرخان از فرنگ آمدهنويسنده: اسماعیل جمشیدی ناشر: زرين زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 400 اندازه كتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ: 3کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو ؛ لبه روکش کتاب زدگی مختصری دارد م..
700,000 ریال
برند: زرین مدل: 111908 - 43/4
ملکه ویکتوریانویسنده: الیزابت لانفورد مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 832 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1395 ~ 1388 - دوره چاپ: 21 ~ 19 مروری بر کتابملکه ویکتوریا معروف ترین زنی است که در تاریخ انگلستان به سلطنت رسیده ..
1,150,000 ریال 1,400,000 ریال
برند: زرین مدل: 126185 -111/4
ملکه ویکتوریانویسنده: الیزابت لانفورد مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 832 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1365 - دوره چاپ: 2 _ 1 مروری بر کتابملکه ویکتوریا معروف ترین زنی است که در تاریخ انگلستان به سلطنت رسیده است و طولان..
1,250,000 ریال 1,400,000 ریال
داریوش بزرگ شاه ایرانیان ؛ دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زرین مدل: 125910 - 111/1
داریوش بزرگ شاه ایرانیاننویسنده: هانس کنایفل مترجم: جواد سید اشرف ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1012 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتابسال 522 پیش از میلاد:به روایت تاریخ ، کمبوجیه دو سال است که پاسارگاد..
0 ریال
برند: زرین مدل: 125740 - 17/5
محمد پیغمبری که از نو باید شناختنویسنده: کنستانتین ویرژیل گئورگیو مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 436 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1388 ~ 1386 - دوره چاپ: 17 مروری بر کتابکتاب محمد پیغمبری که باید از نو شناخت، از جمله..
650,000 ریال 750,000 ریال
برند: زرین مدل: 125738 - 77/4
محمد (ص) پیغمبری که از نو باید شناختنویسنده: کنستانتین ویرژیل گئورگیو مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 436 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1383 ~ 1376 - دوره چاپ: 13 ~ 1 مروری بر کتابکتاب محمد پیغمبری که باید از نو ..
600,000 ریال 750,000 ریال
برند: زرین مدل: 125536 - 110/6
دیوان شهریار نویسنده: محمدحسین بهجت تبریزی شهریار ناشر: زرین - نگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1750 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1374 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتابسید محمدحسین بهجت تبریزی (۱۲۸۵-۱۳۶۷) متخلص به ..
1,600,000 ریال 2,000,000 ریال
برند: زرین مدل: 125481 - 110/6
الماس بودانویسنده: فرانکلین بلاک مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 557 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 4 مروری بر کتابوقایعی که در کتاب الماس بودا ثبت شده است ارتباط به سرقت یک قطعه الماس زرد رنگ دارد که بر فرق مجسم..
1,150,000 ریال 1,250,000 ریال
برند: زرین مدل: 95737 - 104/2
کار و نظرگاه سرمایه داری ، سوسیالیسم و اسلامنویسنده: مرتضی سیف امیرحسنی ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 573 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتابنظریه&..
600,000 ریال 750,000 ریال
سینوهه پزشک مخصوص فرعون ، دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زرین مدل: 124883 - 100/4
سینوهه پزشک مخصوص فرعون ؛ متن کاملنویسنده: میکا والتاری مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 989 اندازه کتاب: وزیری جلد چرم - سال انتشار: 1396 - دوره چاپ: 70 مروری بر کتابچنین گوید سینوحه..
0 ریال
برند: زرین مدل: 124873 - 108/7
سیندختنویسنده: علی محمد افغانی ناشر: نگاه - زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 348 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1366 - دوره چاپ : 2کمیاب - کیفیت :  نو مروری بر کتابماجرای زندگی مهندس یک کارخانه است در جنوب ایران که عاشق زنی به نام سیندخت می شود و در این ..
650,000 ریال
برند: زرین مدل: 124749 - 108/5
شاهزاده و گدانویسنده: مارک تواین مترجم: داریوش شاهین ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 276 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1368 -دوره چاپ : 8مروری بر کتاب گدازاده ای با نام « تام کانتی» و شاهزاده ای به نام &la..
550,000 ریال 600,000 ریال
بردگان سیاه ؛ مندینگو
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: زرین مدل: 124355 - 108/1
بردگان سیاه ؛ مندینگو نویسنده: کایل آنستوت مترجم: محمد قاضی ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 515 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 3 کیفیت : در حد نو _ نومروری بر کتاب پیرمرد صدای ب..
0 ریال
برند: زرین مدل: 124242 - 46/3
عارف دیهیم دارنویسنده: جیمز داون مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: زرین - خواندنیها زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1620 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1374 _ 1370 - دوره چاپ : 8 _ 5کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابشاه اسماعیل صفوی ؛ بنیانگذار سلسله صفوی..
1,650,000 ریال 1,950,000 ریال
نمايش 21 تا 40 از 208 (11 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات