منو
سبد خرید

روزبهان

برند: روزبهان مدل: 119567 - 119/2
سهم مننویسنده: پری نوش صنیعی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 526 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ:  4کیفیت : درحد نو مروری بر کتاببرنده جایزه بوکاچیو 2010 ایتالیاهمیشه از کارهای پروانه تعجب می کردم. اصلا به فکر آبروی آقاجونش نبود. ..
990,000 ریال 1,300,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 123754 - 107/2
افسانه های شمال ؛ مجموعه اوسانه بگونویسنده: سیدحسین کاظمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 298 اندازه کتاب: رقعی  - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاب مصور نقاشیافسانه..
300,000 ریال 350,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 123228 - 106/6
قصه های بهرنگنویسنده: صمد بهرنگی ناشر: روزبهان - دنیا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 375 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1358  - دوره چاپ : 3 کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ جلد کتاب خاک گرفته است مروری بر کتابدیگر وقت آن گذشته است که ادبیات کودکان را محدود ..
450,000 ریال 500,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 122744 - 106/2
ابوالمشاغلنویسنده: نادر ابراهیمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 248 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1376 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتابداستان یک زندگیمن از حساب چیزی نمی فهمم، هیچ چیز... اما هیچ اعتقادی هم ندارم به اینکه در زمینه ی علم ریاضیات بی ..
440,000 ریال 550,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 122743 - 106/2
بار دیگر شهری که دوست می داشتمنویسنده: نادر ابراهیمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 122 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 5کمیاب - کیفیت : نومروری بر کتابکتاب شامل سه بخش : باران رویای پاییز ، پنج نامه از س..
500,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 122742 - 106/2
فردا شکل امروز نیستنویسنده: نادر ابراهیمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 146 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1376 - دوره چاپ: 2کیفیت : نو ؛ مزین به نوشته و امضای نویسنده مروری بر کتابآسمان برهنه، زمین سرد، اندوه بسیار، اشک فراوان بود زمانی که آموزنده ی ب..
350,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 122032 - 54/1
چهل نامه کوتاه به همسرمنویسنده: نادر ابراهیمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 142 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 14کیفیت : نو ؛ نوشته تقدیمی دارد مروری بر کتابآن روز ها که تازه تمرین خطاطی را شروع کرده بودم،حدود سالهای 63-65 ، به هنگام ن..
320,000 ریال 420,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 111915 - 9/3
چهل نامه کوتاه به همسرمنویسنده: نادر ابراهیمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 142 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1397 ~ 1371 - دوره چاپ: 39 ~ 3 مروری بر کتابآن روز ها که تازه تمرین خطاطی را شروع کرده بودم،حدود سالهای 63-65 ، به هنگام نوشتن،در تنهایی- در فضای..
350,000 ریال 420,000 ریال
رونوشت بدون اصل
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: روزبهان مدل: 121851 - 119/3
رونوشت بدون اصلنویسنده: نادر ابراهیمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 109 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1388 - دوره چاپ: 5 مروری بر کتابمجموعه 7 داستان کوتاه ایرانیروایتی متفاوت از مفهوم زندگی و مرگ ، جنگ، توهم، عشق، مبارزه، وطن خواهی و سکوتکتاب شام..
0 ریال
ابن مشغله
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: روزبهان مدل: 121836 - 93/2
ابن مشغلهنویسنده: نادر ابراهیمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 112 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 7 مروری بر کتابآن روزها که پدر می‌گفت: «می‌خواهیم آب حوض را بکشیم. آب حوضی سه تومان می‌گیرد. تو همان سه توم..
0 ریال
برند: روزبهان مدل: 121425 - 49/1
ابوالمشاغلنویسنده: نادر ابراهیمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 248 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1372 ~ 1365 - دوره چاپ: 2 ~ 1کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتابداستان یک زندگیمن از حساب چیزی نمی فهمم، هیچ چیز... اما هیچ اعتقادی هم ندارم به اینکه ..
380,000 ریال 550,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 121380 - 13/5
خانه ای برای شبنویسنده: نادر ابراهیمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 143 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1388 - دوره چاپ: 7  مروری بر کتابو این زمان، مرد دیگری آغاز می کند که هنوز طعم تلخ شکستگی دل را نچشیده است و دشنام دیگران چون تیرهای زهر به دل او ننشسته..
180,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 120201 - 62/4
تکنولوژی بوروکراسی و انساننویسنده: محمدرضا زمانی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 134 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاببه نظر می رسد انسان از اینکه با خلق ابزارهای نوینی توانسته است قلب «بلی..
160,000 ریال 200,000 ریال
اولدوز و کلاغها
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: روزبهان مدل: 120040 - 37/4
اولدوز و کلاغهانویسنده: صمد بهرنگی ناشر: روزبهان - دنیا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 64 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357- دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتاباولدوز نشسته بو د تو اطاق. تک و تنها بود. بیرون را نگاه می کرد زن بابا..
0 ریال
برند: روزبهان مدل: 120025 - 62/4
قصه های بهرنگنویسنده: صمد بهرنگی ناشر: روزبهان - دنیا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 375 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1358 ~ 1356 - دوره چاپ : 3 ~ 1کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابدیگر وقت آن گذشته است که ادبیات کودکان را محدود کنیم به تبلیغ و تلقین نصای..
450,000 ریال 500,000 ریال
روان پزشکی براساس روانکاوی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: روزبهان مدل: 119725 - 37/3
روان پزشکی براساس روانکاوینویسنده: رابرت مایکلز - راجرز ا. مک کینون مترجم: ایرج پور باقر ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 576 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1381 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاببیماری های روانی از منظ..
0 ریال
برند: روزبهان مدل: 119670 - 52/2
دارنویسنده: احمد هاشمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 105 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ: 1کیفیت : در حد نو مروری بر کتابفیلمنامهحیاط خانه ی رباب. سپیده ی صبح؛ خانه ی رباب یک اتاق دارد رو به ش..
99,000 ریال 120,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 119567 - 107/6
سهم مننویسنده: پری نوش صنیعی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 526 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1381 - دوره چاپ:  1کیفیت : درحد نو ؛ چند صفحه کتاب بر اثر فشار کمی تاب برداشته مروری بر کتاببرنده جایزه بوکاچیو 2010 ایتالیاهمیشه از کارهای پروانه تع..
940,000 ریال 1,300,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 118943 - 44/2
ایرانیاننویسنده: الساندرو باوزانی مترجم: مسعود رجب نیا ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 330 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1359 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابتاریخ ایران با تکیه بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی - نگاهی اجمالی به تاریخ..
600,000 ریال
راهنمای عکاسی ، بزبان ساده
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: روزبهان مدل: 118901 - 12/5
راهنمای عکاسی ، بزبان سادهمترجم: مهدی فرزان ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 108 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 4کیفیت : در حد نو مروری بر کتابمصورعکاسی در لغت به معنای فن عکاسی و عکسبرداری است و همچنین به عمل و شغل عکاس نیز گفته می‌ش..
0 ریال
نمايش 21 تا 40 از 113 (6 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات