منو
سبد خرید

روزبهان

برند: روزبهان مدل: 145862 - 114/8
تضادهای درونینویسنده: نادر ابراهیمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 125 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 3کیفیت : درحد نو مروری بر کتابهشت داستان کوتاه...خورشید، دست های حرارت را به جانب دو کله نیمه جان در پهنای کویر نمک دراز کرده..
280,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 145738 - 75/2
سهم مننویسنده: پری نوش صنیعی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 526 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1381 - دوره چاپ:  1کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاببرنده جایزه بوکاچیو 2010 ایتالیاهمیشه از کارهای پروانه تعجب می کردم. اصلا به فکر آبروی آقاجونش ..
850,000 ریال 1,300,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 145737 - 119/2
سهم مننویسنده: پری نوش صنیعی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 526 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ:  4 _ 3کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاببرنده جایزه بوکاچیو 2010 ایتالیاهمیشه از کارهای پروانه تعجب می کردم. اصلا به فکر آبروی آقاجو..
890,000 ریال 1,300,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 145727 - 75/3
پدر آن دیگرینویسنده: پری نوش صنیعی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 289 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 9کیفیت : نو ؛ جلد پشتی تا خوردگی دارد مروری بر کتاب- ببینم شهاب ، این تویی ؟ - آره ! - چقدر کوچولو بودی ! این کیه این طوری بغلت کر..
500,000 ریال 750,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 145309 - 77/4
24 ساعت در خواب و بیدارینویسنده: صمد بهرنگی ناشر: روزبهان - دنیا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 32 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  درحد نو  _ نو مروری بر کتاباگر بخواهم همه ی آنچه را که در..
300,000 ریال
کیمیاگر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: روزبهان مدل: 145132 - 78/4
کیمیاگرنویسنده: پائولو کوئیلو مترجم: ناهید ایران نژاد ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 175 اندازه کتاب: رقعی  - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب کوئیل..
0 ریال
سرود آرزو
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: روزبهان مدل: 144999 - 28/3
سرود آرزونویسنده: فخرالدین مزارعی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 278 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1کیفیت : نو ؛ نوشته تقدیمی دارد مروری بر کتابمجموعه شعر معاصرای مرد شعر، نادره گوی دیار ما داغ غمت به سینه خورشید برده..
0 ریال
برند: روزبهان مدل: 144837 - 114/5
بار دیگر شهری که دوست می داشتمنویسنده: نادر ابراهیمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 122 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 5کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نومروری بر کتابکتاب شامل سه بخش : باران رویای پاییز ، پنج..
450,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 144836 - 96/4
بار دیگر شهری که دوست می داشتمنویسنده: نادر ابراهیمی ناشر: ایران کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 104 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 12کیفیت : نو ؛ نوشته تقدیمی دارد مروری بر کتابکتاب شامل سه بخش : باران روی..
330,000 ریال 410,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 144730 - 80/3
قصه های بهرنگنویسنده: صمد بهرنگی ناشر: روزبهان - دنیا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 375 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ : 3کمیاب - کیفیت : صثفحات در حد نو ؛ جلد پشتی پارگی دارد مروری بر کتابدیگر وقت آن گذشته است که ادبیات کودکان را محدود کنی..
400,000 ریال 500,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 144729 - 107/5
قصه های بهرنگنویسنده: صمد بهرنگی ناشر: روزبهان - دنیا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 375 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1356- دوره چاپ : 3کمیاب - کیفیت : صفحات درحد نو ؛ جلد کتاب چسب خوردگی و نوشته دارد مروری بر کتابدیگر وقت آن گذشته است که ادبیات کودکان را محدود کنی..
550,000 ریال 650,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 144728 - 116/3
قصه های بهرنگنویسنده: صمد بهرنگی ناشر: روزبهان - دنیا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 375 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ : 3کمیاب - کیفیت : درحد نومروری بر کتابدیگر وقت آن گذشته است که ادبیات کودکان را محدود کنیم به تبلیغ و تلقین نصایح خشک و بی‌بروبرگرد،..
650,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 144660 - 80/5
انسان و کیهاننویسنده: گروه نویسندگان مترجم: پرویز قوامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 170 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ : 2کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابمصورکتاب دوم : سر گذشت های کوچک درباره کیهان بزرگدر این کتاب..
320,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 143923 - 107/5
افسانه های شمال نویسنده: سیدحسین کاظمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 298 اندازه کتاب: رقعی  - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاب مجموعه اوسانه بگومصور ..
320,000 ریال 400,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 143772 - 38/4
مجموعه مقاله های صمد بهرنگینویسنده: صمد بهرنگی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 304 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 5کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابمجموعه مقالات صمد بهرنگی در این کتاب گردآوری شده است. این مقاله ها در موضوعاتی مانند..
400,000 ریال 450,000 ریال
جنگل
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: روزبهان مدل: 143736 - 93/7
جنگلنویسنده: آپتون سینکلر مترجم: ابوتراب باقرزاده ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 417 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتابتاریخی که هنوز در انتظار فرارسیدن آن هستیم. کالیفرنیا نیز همچون سایر ایالات آمری..
0 ریال
برند: روزبهان مدل: 142927 - 54/1
چهل نامه کوتاه به همسرمنویسنده: نادر ابراهیمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 142 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 14کیفیت : نو ؛ نوشته تقدیمی دارد مروری بر کتابآن روز ها که تازه تمرین خطاطی را شروع کرده بودم،حدود سالهای 63-65 ، به هنگام ن..
350,000 ریال 450,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 142926 - 9/3
چهل نامه کوتاه به همسرمنویسنده: نادر ابراهیمی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 142 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1397 ~ 1371 - دوره چاپ: 39 ~ 3 مروری بر کتابآن روز ها که تازه تمرین خطاطی را شروع کرده بودم،حدود سالهای 63-65 ، به هنگام نوشتن،در تنهایی- در فضای..
380,000 ریال 450,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 142172 - 100/3
سهم مننویسنده: پری نوش صنیعی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 526 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1387 ~ 1382 - دوره چاپ: 14 ~ 7 مروری بر کتاببرنده جایزه بوکاچیو 2010 ایتالیاهمیشه از کارهای پروانه تعجب می کردم. اصلا به فکر آبروی آقاجونش نبود. توی..
1,000,000 ریال 1,300,000 ریال
برند: روزبهان مدل: 142171 - 65/1
پدر آن دیگرینویسنده: پری نوش صنیعی ناشر: روزبهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 289 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1394 ~ 1383 - دوره چاپ: 12 ~ 1 مروری بر کتاب- ببینم شهاب ، این تویی ؟ - آره ! - چقدر کوچولو بودی ! این کیه این طوری بغلت کرده ؟ به عکس خیره شدم . این کیه ؟ ..
590,000 ریال 750,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 124 (7 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات