منو
سبد خرید

دفتر پژوهش های فرهنگی

برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 146205 - 102/5
سرگذشت دریای مازندراننویسنده: ناصر تکمیل همایون ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 120 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 3مروری بر کتاباز ایران چه می دانم - مصورسرگذشت بزرگ ترین دریاچه جهان را از آغاز بررسی های یونانیان و رومیان و ایران..
280,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 145554 - 60/1
نقد و نظرنویسنده: علی بلوکباشى ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 240 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نو ؛ مهر دارد مروری بر کتابمصوردر این مقطع تاریخی..
350,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 144615 - 102/3
بروجردنویسنده: غلامرضا عزیزی ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 120 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1383 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاباز ایران چه می دانم - مصوربروجرد به عنوان شهری قدیمی، عمری طولانی و پرفر..
225,000 ریال 250,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 144086 - 102/3
گاه شماری ایرانینویسنده: موسی اکرمی ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 118 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاباز ایران چه می دانیم؟ - مصورگاهشماری رسمی ایرانی یک گاهشماری خور..
250,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 143588 - 93/7
خانی آبادنویسنده: سهند لطفی - مهسا شعله ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 159 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتاب مصور زادگاه جهان پهلوان غلام رضا تختی&qu..
225,000 ریال 250,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 143481 - 102/3
جشن های ایرانیاننویسنده: عسکر بهرامی ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 117 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1383 - دوره چاپ: 1مروری بر کتاباز ایران چه می دانم؟ مصوراین کتاب به جشن‌های ایرانیان می‌پردازد و در آن گاهشماری و پیشینة جشن‌های..
280,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 142816 - 10/3
کاروان فرهنگ در فرنگنویسنده: جلال ستاری ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 152 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب موضوع کتابی که پیش رو دارید، شناخت و ارزیابی یکی از اقدامات ..
220,000 ریال 250,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 142799 - 102/5
نادرشاه افشارنویسنده: رضا شعبانی ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 120 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1381 - دوره چاپ: 1مروری بر کتاباز ایران چه می دانم - مصوراین کتاب به زندگی نادرشاه، نبردهای او قبل از پادشاهی، تاج گذاری او، و جنگ ها و لشکرکش..
250,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 142397 - 102/5
ایران باستاننویسنده: نادر میرسعیدی ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 116 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1383 - دوره چاپ: 2مروری بر کتاباز ایران چه می دانم - مصوردر اين كتاب به تاريخ ايران از آغاز تا عصر مادها ؛ دوران مادها ؛ هخامنشيان ؛ مقدونيان و س..
220,000 ریال 250,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 139878 - 201/6
پژوهشی در تعزیه و تعزیه خوانینویسنده: عنایت الله شهیدی ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی / کمیسیون ملی یونسکو در ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 840 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 1 کیفیت : درحد نو _ نومروری بر کتاباز آغاز تا پایان دوره قاجارمصو..
1,350,000 ریال 1,500,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 139782 - 102/3
آیین جوانمردینویسنده: مهران افشاری ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 112 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتاب از ایران چه می دانم - مصورجوانمردي كه به عربي آن را فت..
250,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 138079 - 110/7
درآمدی بر روش های آمارینویسنده: جان هاراوی مترجم: لینا ملکمیان - تقی برومندزاده ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 492 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 2مروری بر کتابکاربرد آمار در پژوهشاین کتاب به روش های گوناگون آمارهای توصیفی ، استنبا..
680,000 ریال 800,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 137862 - 93/3
واژگان تجارینویسنده: دیوید ایوانز مترجم: رعنا پورحسن ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 168 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاباین کتاب حاوی 300 واژه تجاری مفید است. هر فصل،..
220,000 ریال 250,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 137860 - 32/2
مدیریت خوشنامینویسنده: کیومرث فلاحی ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 244 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابراهبرد مردمداری و روابط عمومی در سازماناین کتاب شامل مباحثی در مو..
350,000 ریال 400,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 137858 - 32/2
تحقیق سازمانینویسنده: پل برورتون - لینه میلوارد مترجم: سید محمد اعرابی - هاشم آقازاده ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 308 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1385 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابدر سرتاسر کتا..
525,000 ریال 600,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 137835 - 110/7
راهنمای تمرین های درآمدی بر روش های آمارینویسنده: محمدتقی برومند - لینا ملکمیان ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 600 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب كاربرد آمار در پژوهشدر این مجموعه سعی بر آن شده که در هریک ا..
850,000 ریال 980,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 127656 - 102/3
فوتبال در ایراننویسنده: حسین محمدنبی ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 106 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1386 ~ 1384 - دوره چاپ: 2 ~ 1 مروری بر کتابفوتبال را می توان از سه جنبه بررسی کرد . به عنوان « بازی » ، به منزله « ورزش » ..
225,000 ریال 250,000 ریال
سینمای ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 132537 - 102/3
سینمای ایراننویسنده: محمد تهامی نژاد ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 120 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ : 1 مروری بر کتاباز ایران چه می دانم - مصورکتاب سینمای ایران در مجموعه «از ایران چه می دانم؟»، همچون روال  و ..
0 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 131911 - 102/5
تاریخ ایران در یک نگاهنویسنده: ناصر تکمیل همایون ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 119 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ: 2کیفیت : نو ؛ جلد رویی رد زردی مختصری داردمروری بر کتاباز ایران چه می دانم؟مصورتاريخ در واقع، ..
190,000 ریال 250,000 ریال
برند: دفتر پژوهش های فرهنگی مدل: 131910 - 102/3
تاریخ ایران در یک نگاهنویسنده: ناصر تکمیل همایون ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 119 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 3مروری بر کتاباز ایران چه می دانم؟ - مصورتاريخ در واقع، علم كشف رويدادهاي به وقوع پيوسته در جامع..
225,000 ریال 250,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 132 (7 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات