كاربران محترم و فرهيخته آی كتاب با توجه به عدم برگزاری نمايشگاه بين المللي كتاب به دليل شيوع بيماری كوويد 19 و استقبال شما عزیزان كد 139902 با تخفيف شش درصد ( اضافي بر تخفيفات اعمال شده در سايت ) تا پايان تیرماه تقدیم می گردد. لطفا جهت استفاده ، کد فوق را در بخش مربوطه وارد و سپس کلید اعمال کوپن را کلیک نمایید .
حقوق کار و صنعت ؛ دو جلدی

حقوق کار و صنعت

نویسنده : زین العابدین شیدفر
ناشر: دانشگاه تهران
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 400
اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1339 - دوره چاپ: 1

کمیاب - کیفیت : درحد نو

 

مروری بر کتاب

 مصور - تاریخ تول قوانین کار و کارگران

کار همزاد انسانی و زندگی است اما کار انسان با کار دیگر  زنده جان‌ها فرق دارد شاید یکی از ویژه‌گی‌های تفاوت و زندگی عالی انسان در طول تاریخ کاری باشد، که انسان انجام داده‌است. زنده جان‌های دیگر با فعالیت فقط از گرسنگی خود شان را نجات داده مگر انسان بر علاوه از گرسنگی با کار ابزار نیز ساخته است و این ابزار کیفیت و کمیت کار را دیگر گون کرده و زمینه مقابله را با هر نوع خطر، که انسان را تهدید می‌کرد برای انسان با کار فراهم شد که سبب برتری انسان از سایر حیوانات گردید. و دوره‌های متنوع زندگی و حیات با کار رونما گردید؛ اما با پیدایش طبقات رفته- رفته در روند کار و فعالیت انسانی تفاوت و تحول پدید آمد به این معنی که باید کار کند؟ و که از این کار سود ببرد؟ و چگونگی در کار به میان آمد و زندگی روابط و معنای دیگری پیدا کرد که با زندگی قبلی انسان فرق داشت.

جریان کار از جوهر و فعالیت کلی دورشده بر اساس روابط معنی و مفهوم حقوقی پیدا کرد، البته نه مفهوم حقوقی‌ای که بتواند مزایای زندگی همسان و تاحد برابر انسانی را فراهم کند؛ بلکه زندگی‌های ناهمسان و ناهم گون را حق زیستن بخشید که این حقوق و تعیین گذاری چونین حقوق بر کار و در آمد کار از حقوق ثابت بر خودار نبوده و نیست و بنا به طرز فکر قدرت‌های موجوده هرزمان تحول پذیرفته و دیگرگون شده و گاهی هم خشونت‌های طبقاتی را فراهم کرده است.

انقلاب صنعتی عبارتست از دگرگونی‌های بزرگ در صنعت، کشاورزی، تولید و حمل و نقل که در اواسط قرن هجدهم از انگلستان آغاز شد. این تحولات در هنگام صنعتی شدن کارخانه‌ها و صنایع رخ داده‌است، صنعتی شدن به معنی استفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انسان است. انقلاب صنعتی ابتدا از انگلستان شروع شد، زیرا انگلستان پس از چندین قرن تحول سیاسی داخلی، توسعهٔ استعمار تجاری، گسترش ناوگان دریایی، رشد طبقهٔ متوسط و بهبود امور قانونی و اداری کشور، از نظر زمین، کارگر، سرمایه، مدیریت و حکومت وضعیتی مطلوب و هماهنگ داشت که زمینهٔ پیشرفت صنعتی در این کشور را فراهم می‌کرد. انقلاب صنعتی در انگلستان در سه زمینه بافندگی، زغال سنگ و ذوب آهن بیشتر نمود یافت. گاهی سخن از دو انقلاب صنعتی برده می‌شود که یکی در قرن هجدهم و دیگری در قرن نوزدهم است. دو نتیجه مهم انقلاب صنعتی، گسترش استعمار اروپایی‌ها در کشورهای آسیایی و آفریقایی و بهره‌کشی از کارگران در داخل بود. نماد انقلاب صنعتی، ماشین بخار است. انقلاب صنعتی دومین تحول عظیم دنیا می‌باشد. تحول اول را انقلاب کشاورزی و تحول سوم انقلاب الکترونیک می‌دانند.

جهان امروز، جهانی است تشریفاتی به هر چه که اتفاق می‌افتد نامی می‌نهد و روزی را با آن نام مسما می‌کند، هر سال که آن روز تکرار می‌گردد، گرد می‌آیند در باره آن روز مرثیه و یا مدحیه می‌خوانند و می سرایند، اگر کسانی هم بخواهد در مورد تحقیق کنند رجوع می‌کنند به کتب گذشته تا ببینند که در مورد این روز چه گفته شده است پس از یاداشت برداری تحقیقی را در باره آن روز به ثبت می‌رسانند به باور شان به حجم معنوی آن روز افزوده‌اند در حالی‌که مشکل جهان و بحران جهانی از نظر بیرونی و فزیکی قابل مشاهده است بهتر است که مشکلات جهان را در زندگی بجوئیم بازی کردن بازبان، عقاید و ایده‌ها مشکل جهان ما را حل نمی‌کند بلکه مشکلات را بحرانی تر خواهد کرد. کار و حقوق کار و روزکارگر از این امر مثتثنا نیست درباره این روز ( روزکارگر) کنفرانس‌های ملی، بین‌المللی به راه انداخته می‌شود نویسندگان، پژوهشگران، حقوق دانان اوراق روز نامه‌ها، مجله‌ها و سایر رسانه‌ها را پر‌می‌کنند مگر این‌همه مصارف گزاف معنای فراتر از تجلیل را ندارد فقط از روزکارگر و برای همین روز که با روزکارگر نامگذاری شده تجلیل به میان می‌آید و بس.

میلیون‌ها کارگر که در وضعیت رقت بار در جهان به سرمی برند بزرگان زمین به آنان التفات نمی‌کنند و این بزرگان سرمایه دار که قدرت و زندگی در تصرف شان است. فقط نام این روز را دوست دارند نه کارگر را، زیرا این نام و تجلیل  از این نامگذاری بهترین راهی است که برای غافل کردن کارگر و کتمان وضعیت زندگی کارگر به‌کار می‌رود. در جهان ما کاری کارگر، زحمت کارگر و تولیدات یک کارگر به‌خاطر سود اندوزی بیشتر مالک در نظر گرفته می‌شود، و به آن ارزش می‌د‌هند. حق جسم، حق زندگی، حق لذت از زندگی و حق رفاهی کارگر به کلی فراموش می‌گردد هم‌چونین دست رنجی را که به کارگر می‌پردازند حقوق مادی است که از طرف مالکان ابزار تولید تعیین می‌گردد. روابط طرفین در تعیین این حقوق مادی چندان در نظر گرفته نمی‌شود، زیرا تعیین نرخ همه چیز بستگی دارد به توافق سرمایه داران، کارگران چیزی فراتر از اشیاء نیست که بین سرمایه داران تبادله می‌گردد اگر چه لیبرالیسم ادعا دارد که زندگی رفاهی کارگران را تأمین کرده است؛ مگر هنوز هم زندگی کارگر زندگی مشکل زا و بحرانی است.

دیری نمی‌گذرد که یک کارگر به اندازه‌ای کافی، کالا  تولید خواهد کرد که برای پرداخت  دستمزدش و نیز تأمین هزینه‌ای دستگاه مورد استفاده و ساختمانی که در آن کار می‌کند، کفایت کند. دیوید ریکاردو 1778- 1823م . اما اوساعاتی بیش از آن اندازه که احتیا جاتش اقتضاء دارد کار می‌کند، در نتیجه، کار فرمای سرمایه دار، ارزش ساعت‌های اضافی را از آن خود می‌کند. مارکس 1818- 1883م.

چنانکه اشاره شد « رابطه کار» بین انسان‌ها وقتی پدیدار شد که برخی افراد به فکر استفاده و بهره کشی نیروی کار هم‌نوعان خود افتادند. این روند گاهی جنبه استثمار داشت که در نهایت به برده داری منجر شد.5  در این هنگام، کارکه عبارت است از نیروی انسانی این نیرویی شخصی انسانی نیز در رده ملکیت دیگران درآمد و در طول تاریخ از این نیرو انسانی قویتر ها استفاده سؤ کردند، این روال تا عصر صنعتی ادامه یافت و توأم کارگر ( اجیر، برده، نوکر، خدمتگار، مزدور) با خشونت تحت ستم و شکنجه کارفرما یا مالک اش قرار می‌گرفت. اگر در تاریخ برای روشن شدن این امر واقع پالی و ورق پالی کنیم هزاران نوع خشونت را در هر گوشه و کنار، در بالای زمین فیودالان، در دربار پادشاهان و ... می‌توان یافت، خیلی دور نمی‌رویم دیوار زنبورک شاه و زنبیلک شاه در کابل نشانی از ستمگری است که بر کارگر رفته است استخوان انسان از درون دیوار گاهی نمایان می‌شود، نمایانگر این است کسانی‌که در هنگام کار ضعف نشان می‌دادند آنان را به حکم شاه زنده در بین گل گور می‌کردند.

بسا اعظیم ترین آثار انسانی در جهان نمایانگر ظلم سلاطین است که با شکنجه و ستم توسط کارگران بدون دریافت حقوق مادی و انسانی ساخته شده است. امروز از چونین آثار به حیث نماد تمدن و مدنیت نامبرده می‌شود مانند قبر فراعنه مصر، دیوار چین و... ادامه چونین خشونت ها بالای بردگان (کارگران) خشونت طرفینی را تشدید بخشید و بردگان در گوشه و کنار جهان برای دست یافتن به حقوق شان دست به جنگ زدند، مانند جنگ سپارتاکوس در برابر اسبتدادگران رومی و مزدک در برابر انوشیروان؛ مگر بدبختانه هیچ کدام به پیروزی نرسید. با این‌هم نگرش های را توانستند  در زمینه ایجاد کنند بالاخره در قرن 19 و آغاز قرن بیستم فلسفه مارکسیسم و حرکت سیاسی مارکسیست‌ها توانست اتحادیه های کارگری را هماهنگ کند و در مقابل فیودال و سرمایه دار به پا بخیزاند.

این حرکت اگر چه یک حرکت حقوقی نبود به باور برخی ها انقلاب کارگری مارکسیستی یک انقلاب سیاسی بود که توسط سیاست‌مداران مارکسیسم- لننسیم به راه انداخته می‌شد؛ یعنی یک جهش سیاسی بود نه به راه ا ندازی جریان، تحول و به سازی حقوق کارگر. به باور منتقدان این روش با پیروزی کارگر، جای طبقه حاکم را کارگر اشغال می‌کرد و سرمایه داران وفیودالان مورد ستم قرار می‌گرفت و از جانب دیگر بازهم کارگر توسط دولت استثمار می‌شد. به باور آدم اسمیت سرمایه داری در جریان زندگی انسانی امری است غیر قابل انکار؛ بناءً هر دست کاری به این جریان برای بهتر شدن، جریان زندگی را بهتر نمی‌سازد بلکه با مانع شدن و مانع قراردادن در مقابل زندگی، زندگی برای فراخی و توسعه ناگزیر است منفجر شود با این‌هم انقلاب مارکسیستی و نظریات مارکس توانست مبارزان حقوق کار را در عرصه سیاسی، اجتماعی و  حقوقی در قرن 19 و قرن بیستم وارد میدان کند و بسا‌ نگرش های فیودالی و استبدادی را  نسبت به حقوق کارگر دگرگون کند، و هم چونین این باور را به کارگر بخشید که او جزء اشیا، وسایل تولید و نیروی تولید سرمایه دار نیست، مانند سرمایه دار حقوق نقض نشدنی دارد.

در صورت که بگذریم از حرکت سیاسی کمونیستی در روسیه و چین که امروز گونه های استبداد و تمامیت خواهی را گرفته اند ولی آرای فلسفی مارکس در زمینه کار، حقوق کار و بهتر شدن زندگی کار جایگاه فلسفی اش را به مثابه یک جریان در قر 19 و 20 دارد. بیشتر مارکس کار و حقوق کارگر را از نظر اقتصاد، تولید و دست مزد بررسی کرده است.

فهرست

مقدمه در پیشرفت علوم و اختراعات بزرگ
احوال کارگران در ایران و فرانسه
ترتیبات صنفی در ایران و فرانسه

تاثیر نظرها و عقاید اجتماعی
ماخذهای حقوق کار
حمایت کارگران
سازمان بین المللی کار

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

حقوق کار و صنعت ؛ دو جلدی

  • 350,000ریال

برچسب ها: زین العابدین شیدفر, حقوق اقتصادی, حقوق کارگری, اقتصاد کار, قوانین کار, مارکسیسم, سرمایه داری, مدیریت اقتصادی, , کتاب حقوق کار و صنعت