منو
سبد خرید

حزب توده

برند: حزب توده مدل: 140381 - 75/1
تاریخ توسعه طلبی آمریکا در ایراننویسنده: گریگوری لوویج بوندارفسکی ناشر: حزب توده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 115 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نومروری بر کتاب توسعه طلبی امریکا..
350,000 ریال
برند: حزب توده مدل: 137962 - 120/3
کاپیتال ؛ سرمایهنویسنده: کارل مارکس تلخیص : ل. میشل مترجم: محمود زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 192 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ نو مروری بر کتاب کارل هاینریش مارکس..
550,000 ریال
برند: حزب توده مدل: 137657 - 3/3
تاریخ نوین ایراننویسنده: م. س. ایوانف مترجم : هوشنگ تیزابی,حسن ایزدپناه مقدمه : احسان طبری ناشر : حزب توده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 315 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتابت..
500,000 ریال
پنجاه و سه نفر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: حزب توده مدل: 137548 - 116/5
پنجاه و سه نفرنویسنده: بزرگ علوی ناشر: حزب توده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1347 - دوره چاپ : 2کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابپنجاه‌و‌سه‌نفر، گروهی با اندیشه‌های مارکسیستی بودند که حول محور دکتر تقی ارانی ..
0 ریال
تاریخ حزب کمونیست اتحاد شوروی ؛ دو جلد در یک مجلد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: حزب توده مدل: 136451 - 97/7
تاریخ حزب کمونیست اتحاد شوروینویسنده: هیئت تحریریه حزب کمونیست شوروی مترجم : عبدالحسین آگاهی , هدایت حاتمی , شمس الدین بدیع ناشر: حزب توده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1020 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ : 1کمیاب - ک..
0 ریال
برند: حزب توده مدل: 135148 - 95/4
مارکس ، انگلس ، لنین ؛ در زندگی خصوصینویسنده و مترجم: مریم فیروز ناشر: حزب توده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 224 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 3کیفیت : درحد نو _ نو ؛ فاقد جلد می باشد.مروری بر کتابکارل هاینریش..
400,000 ریال
پنجاه سال تبه کاری و خیانت سلسله پهلوی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: حزب توده مدل: 135130 - 82/2
پنجاه سال تبه کاری و خیانت سلسله پهلوینویسنده: احسان طبری - جوانشیر - مسعود اخگر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 127 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابویژه نامه مجله دنیا - شماره 12پرولترهاي جهان متحد شويدعام..
0 ریال
برند: حزب توده مدل: 131548 - 108/8
مجموعه آثار احسان طبرینویسنده: احسان طبری ناشر : حزب توده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1650 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1360 ~ 1356 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ جلد رویه کتاب دهه نخستین و پنج صفحه ایران در دوره سد..
3,000,000 ریال
لودویگ فوئرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: حزب توده مدل: 130435 - 116/4
لودویگ فوئرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانینویسنده: کارل مارکس - فردریک انگلس مترجم: حجت برزگر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 90 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاببه ضمیمه تزهایی درباره فوئرباخنطفه این..
0 ریال
وقت سکوت نیست ؛ اشعار انقلابی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: حزب توده مدل: 130425 - 116/4
وقت سکوت نیست !نویسنده: سیاوش کسرائی مقدمه : احسان طبری زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 104 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ جلد پشتی کتاب رد زردی مختصری دارد مروری بر کتاب  ..
0 ریال
واژه نامه سیاسی اجتماعی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: حزب توده مدل: 128181 - 114/4
واژه نامه سیاسی اجتماعینویسنده: امیر نیک آئین ناشر: حزب توده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب: پالتویی - سال انتشار: 1358  - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابواژه نامه سیاسی تالیف هوشنگ ناظمی (امیر نیک آیین)، از آثار گرانسنگی است که می‌تو..
0 ریال
مسائل بین المللی 6 - 1
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: حزب توده مدل: 127833 - 113/7
مسائل بین المللیناشر: حزب توده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 500 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1353 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتاباز شماره اول تا ششمپرولترهای جهان متحد شویدمجموعه مقالاتي از هيئت تحريريه و شوراي مجله مسائل صلح و سو..
0 ریال
برند: حزب توده مدل: 127638 - 113/5
مدرسهنویسنده: آرکادی گایدار مترجم: پیروز ناشر: حزب توده ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 276 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ جلد و عطف کتاب زدگی داردمروری بر کتاب شهر..
550,000 ریال 650,000 ریال
ایران در دو سده واپسین
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: حزب توده مدل: 126659 - 111/8
اوضاع ایران در دوران معاصرنویسنده: احسان طبری ناشر : حزب توده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 303 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتاباوضاع اجتماعي و اقتصادي ؛ سياسي ..
0 ریال
زندگینامه و آخرین دفاع خسرو روزبه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: حزب توده مدل: 126243 - 111/5
زندگینامه و آخرین دفاع خسرو روزبهنویسنده: خسرو روزبه ناشر: حزب توده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 92 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو ؛ جاپ زیرزمینی دوران انقلاب مروری ..
0 ریال
برند: حزب توده مدل: 119264 - 37/2
مسائل بین المللیناشر: حزب توده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 166 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1359 - دوره چاپ: 1کیفیت : در حد نو مروری بر کتابآذر - دی ؛ شماره 68پرولترهای جهان متحد شویدمجموعه مقالاتي از هيئت تحريريه و شوراي مجله مسائل صلح و سويال..
250,000 ریال
اوضاع ایران در دوران معاصر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: حزب توده مدل: 119235
اوضاع ایران در دوران معاصرنویسنده: احسان طبری ناشر : حزب توده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتاباوضاع ایران در سال‌هاى 1941..
0 ریال
لنین و لنینیسم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: حزب توده مدل: 119134 - 50/4
لنین و لنینیسمترجمه و تالیف: نورالدین کیانوری ناشر: رگبار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 134 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب لنینیسم در فلسفهٔ مارکسیستی، بدن..
0 ریال
تاریخ جدید شوروی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: حزب توده مدل: 118009 - 44/6
تاریخ جدید شورویزبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 270 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابشامل چند جزوهموافق تصمیم اتخاذ شده از جانب هیئت اجرائیه کمیته مرکزی حزب توده ایران بمناسبت شصتمین سالگرد انقلاب کبیر و سوسیالی..
0 ریال
افسانه طلاهای ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: حزب توده مدل: 115462 - 108/7
افسانه طلاهای ایراننویسنده: ف. م. جوانشیر ناشر : حزب توده ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 33 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابسرزمین ایران به دلیل جایگاه و اهمیت خاصش در خاورمیانه، در طول تاریخ مورد توجه واقع..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 42 (3 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات