منو
سبد خرید

جامی

برند: جامی مدل: 123671- 101/3
هنر خوب زندگی کردننویسنده: آندره موروا مترجم: الف. بیدار ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 256 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاببه نظر می آید که افکاری که بهتر از همه با دنیای اشیاء و وموضوعات منطبق شده اند، آنها هستند که در جسم و پ..
250,000 ریال 280,000 ریال
برند: جامی مدل: 123330 - 5/2
یوحنای مجنوننویسنده: جبران خلیل جبران مترجم: مسعود انصاری ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 287 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1380- دوره چاپ: 1مروری بر کتابده داستان عرفانی کوتاهاین اثر نامبردار به «یوحن..
280,000 ریال
ابن سینا و تمثیل عرفانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: جامی مدل: 123319 - 75/1
ابن سینا و تمثیل عرفانینویسنده: هانری کوربن مترجم: انشاءالله رحمتی ناشر: جامی - سوفیا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 640 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابهانری کربن فیلسوف و شرق شناس بزرگ معاصر، در ابن سینا و تمثیل عرفانی در وهله نخست می خ..
0 ریال
برند: جامی مدل: 123283 - 21/2
دیوان حافظنویسنده: خواجه حافظ شیرازی ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 414 اندازه کتاب: پالتویی - سال انتشار: 1370 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابندیدم خوشتر از شعر تو حافظ      به قرآنی که اندر سینه داریدیوان حافظ که مشتمل بر حدود ۵..
160,000 ریال 200,000 ریال
برگزیده اشعار ناصر خسرو
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: جامی مدل: 122492 - 51/5
برگزیده اشعار ناصر خسرونویسنده: محمد غلامرضایی ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابشاعر برجسته زبان فارسیدر این مجموعه گزیده‌ای از اشعار  ناصر خسرو همراه با شرح و توضیح ابیات تدوین گر..
0 ریال
مرگ ایوان ایلیچ و داستانهای دیگر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: جامی مدل: 121942
مرگ ایوان ایلیچ و داستانهای دیگرنویسنده: لئو نیکولایوویچ تولستوی مترجم: کاظم انصاری ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 256 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1399 - دوره چاپ: 4 مروری بر کتابمرگ ایوان ایلیچ چکیده ای از فلسفه تولستوی و بازتابی از کمال اخلاقیات او پس از تجدی..
0 ریال
برند: جامی مدل: 121882 - 24/3
بودا و اندیشه های اونویسنده: سادهاتیسا مترجم: محمدتقی بهرامی حران ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 205 اندازه کتاب: رقعی سلفون کاغذ نخودی - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتاببوداگرایی دین و فلسفه ای مبتنی بر آموزه های سیدارتا گوتاما که در حدود 566 تا 486 (..
490,000 ریال 550,000 ریال
برند: جامی مدل: 121805 - 202/4
روانشناسی و شرقنویسنده: کارل گوستاو یونگ مترجم: لطیفه صدقیانی ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 303 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتاب این كتاب مجموعه‌ای از تحلیل‌های یونگ، ..
460,000 ریال 540,000 ریال
جستاری در اندیشه نیچه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: جامی مدل: 121545 - 13/8
جستاری در اندیشه نیچهنویسنده: ژیل دولوز مترجم: حامد مهرپرور ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 140 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1386- دوره چاپ: 1  مروری بر کتاببا طلوع قرن بیستم اندیشه ی نیچه همچون زلزله ئی دنیای عقل و ..
0 ریال
برند: جامی مدل: 121473 - 203/5
چنین گفت زرتشت نویسنده: فردریش نیچه مترجم: مسعود انصاری ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 384 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1385 - دوره چاپ: 7 مروری بر کتاب چنین گفت زرتشت ، کتابی برای همه و ه..
500,000 ریال 680,000 ریال
برند: جامی مدل: 121472 - 68/1
چنین گفت زرتشتنویسنده: فردریش نیچه مترجم: مسعود انصاری ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 384 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتابچنین گفت زرتشت ، کتابی برای همه و هیچ‌ک..
650,000 ریال 800,000 ریال
برند: جامی مدل: 121471 - 22/1
چنین گفت زرتشت نویسنده: فردریش نیچه مترجم: مسعود انصاری ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 384 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1396 - دوره چاپ: 15 مروری بر کتاب چنین گفت زرتشت ، کتابی برای همه و هیچ‌..
520,000 ریال 580,000 ریال
زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: جامی مدل: 121193 - 102/7
زرتشت پیامبری که از نو باید شناختنویسنده: ارباب کیخسرو شاهرخ ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 278 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 1کیفیت : نو ؛ نوشته تقدیمی دارد مروری بر کتابسیری در فروغ مزدیسنی، درباره زرتشت و زرتشتیان و شاهان آنه..
0 ریال
چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: جامی مدل: 120964 - 66/4
چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندینویسنده: احمد نظامی عروضی سمرقندی به کوشش : سعید قره بگلو - رضا انزابی نژاد ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 256 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1376 - دوره چاپ: 1کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتاباز روی تصحیح ..
0 ریال
مذهب حلاج
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: جامی مدل: 120382 - 7/1
مذهب حلاجنویسنده: روژه آرنالدز مترجم: عبدالحسین میکده ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 221 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1370 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نومروری بر کتابروژه آرنالدز شرق شناسی متبحر و با تجربه است که مسیر طولانی ای را در حوزۀ..
0 ریال
میهمان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: جامی مدل: 120295- 60/6
میهماننویسنده: سیمون دوبوار مترجم: امیرسامان خرسند ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 552 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1391 - دوره چاپ: 4 مروری بر کتابشخصیتهای اصلی رمان "مهمان" ، اولین نوشته ی سیمون دوبوار در سال ۱۹۴۳ زنان هستند.فرانسه در سال 1939 گر..
0 ریال
عیسی فرزند انسان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: جامی مدل: 119835 - 14/6
عیسی فرزند انساننویسنده: جبران خلیل جبران مترجم: مسعود انصاری ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 174 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1376 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو مروری بر کتابکتاب حاضر، اثری است از "جبران ..
0 ریال
برند: جامی مدل: 119468 - 66/5
گزیده قابوس نامه و سیاست نامهنویسنده: عنصرالمعالی کیکاوس ابن اسکندر - خواجه نظام الملک ابو علی حسن بن علی بن اسحاق طوسی - اسماعیل تاج بخش - پدیده رضایی ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 254 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابآگاه باش ای پس..
200,000 ریال 250,000 ریال
برند: جامی مدل: 118310 - 45/6
آن سوی بحراننویسنده: الوین تافلر مترجم: مهرداد دهگان ناشر: محور - جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 168 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابدر اثر حاضر، ابتدا مولف به بحران‌های کشورهای آسیای جنوب شرقی و پی‌آمدهای ناگوار آن اشا..
120,000 ریال 150,000 ریال
برند: جامی مدل: 117303 - 38/5
اندیشه در تخت جمشیدنویسنده: اردشیر خورشیدیان ناشر: جامی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 176 اندازه کتاب: وزیری  - سال انتشار: 1392 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابپارسه۲۵۰۰ سال است که کاخ پارسه با ستون های برافراشته ، نقش های دلربا و نوشته های پربار ، سند بزرگی و شکوه فرهنگ..
160,000 ریال 180,000 ریال
نمايش 21 تا 40 از 121 (7 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات