جامعه شناسی ؛  تحول عقاید اجتماعی و بحث جامعه شناسی از یونان باستان تا عصر حاضر

جامعه شناسی

نویسنده: گاسترنبوتول
مترجم: هاشم رضی
ناشر: آسیا
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 403
اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 

کمیاب - کیفیت : عالی

 

مروری بر کتاب 

 تحول عقاید اجتماعی و بحث جامعه شناسی از یونان باستان تا عصر حاضر

دیدگاهی که اروپا و تمدن غرب را مرکز قرار داده و عصر مدرن را زمینه پیدایش جامعه شناسی قلمداد می کند از این منظر ، جامعه شناسی از ویژگی های عصر مدرن است مانند تی بی با تامور که معتقد است که مردم در طول هزاران سال در مورد جامعه محل زندگی خود به تفکر پرداخته اند با تا مور در جست و جوی ریشه های فکری و زمینه های اجتماعی جامعه شناسی می پردازد یعنی در قرن های هیجدهم و نوزدهم و می گوید بدین سان تاریخ قبلی جامعه شناسی یک دوره صد ساله طرح ریزی می کند سال های 1750 تا 1850 . همچنین از انتشار روح القوانین منسکیو تا آثار کنت و نوشته های اسپنسر و مارکس ادامه می یابد . نهایتاً دوره شکل گیری جامعه شناسی به عنوان علمی متمایز ، نیم دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم می باشد .

دیدگاهی که برای توصیف کل تاریخ تفکر اجتماعی از گذشته های دور تا عصر جدید ( حاضر ) از واژه جامعه شناسی به معنی تبیین امور اجتماعی استفاده می کند . چهره شاخص این دیدگاه گاسترن بوتول است بوتول معتقد است همه جا نوعی جامعه شناسی وجود دارد و در هر دوره ای با جریان جامعه شناسی روبرو هستیم که متأثر از تحولات اجتماعی ، اجتماعی آن عصر یا دوره می باشد .

بوتول به دسته های فرهنگی و آزاد اندیشی نیز اشاره می کند بوتول در کتاب خود از جامعه شناسی استدلالی در یونان ، جامعه شناسی در روم باستان ، جامعه شناسی قیاسی جامعه شناسی جبری در قرون وسطی ( میانه ) و سرانجام جامعه شناسی نو در عصر جدید یعنی جریان تازه و واقعی جامعه شناسی که با کنت شروع می شود بحث می کند . با اندکی تفاوت ، آبراها فر نیز بر همان عوامل مورد نظر بوتول تأکید می کند نکته مهم در تفکر آبراهامز بحث دلیل آوری و جست وجوی عللی رفتار اجتماعی انسان است به عقیده او تاریخ ، سیاست و اقتصاد از جهت موضوع و روش تحلیل به جامعه شناسی نزدیک اند سرتن و ابن خلدون دلیل دومی که آبراهامز می آورد وجود تغییر و دگرگونی و وجود قضایی برای اشخاص است .

خود او در این مورد چنین می گوید : در گذشته در مورد جامعه دستخوش دگرگونی بوده است شهر آتن در عصر افلاطون جامعه شمال آفریقا در قرن چهاردهم در زمان حیات ابن خلدون بود که ملاحظه و مقایسه دیدگاه آبراهامیز و بوتول نشان دهنده تشابه و یکسانی رویکرد است .

در یونان با دو جریان عمده نظریه اجتماعی رو به رو هستیم . یک جریان فکری که افلاطون و ارسطو نمایندگان آن هستند و جریان مسلط در آن دوره بوده است . جریان دوم که چندان هم مشهور معروف نیست و نگرشی است که اپیکورین ها نمایندگان آن هستند . در این دوره مفهوم دولت شهر است تا مفهوم اجتماعی و یا جامعه . در بحث از تحولات تاریخی تمدن ها و یا سازمان های سیاسی و چگونگی رسیدن آن به دولت شهرهای یونان ، افلاطون داستان تحول زندگی را ، توفان نوح به بعد پیگیری می کند و علت تحول را در بیرون از دولت – شهر و در عوامل غیر اجتماعی مانند سیل و دیگر بلایای طبیعی می جوید .

ارسطو تحول را از نقطه خاصی در تاریخ شروع نمی کند ، بلکه در تحلیل اوضاع دولت شهر از مدل تکوینی که در حوزه علوم طبیعی است برای تحول خانواده ، دهکده و چگونگی رسیدن آنها به دولت – شهر سخن می گوید . هر دوی این متفکران در بحث از دولت شهر و نظم داخلی آن به نظریه انسان های ناهمسان و در نتیجه نابرابر معتقدند در این راستا ، دو مفهوم « طبیعت » و یا حکم « طبیعت » مفاهیم کلیدی اند که این دو متفکر برای تحلیل مسایل از آنها استفاده می کنند. نظریه چرخه ای تکرار شونده مدلی از تغییرات است که از سوی هر دو متفکر مطرح شده است . نظریه دوره ی افلاطون و ارسطو کل جامعه یعنی نظام سیاسی و سیستم اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد . رویکرد آنها نسبت به امور دولت – شهر تقریبر گرایانه و جزی است . براساس همین این رویکرد است که آنها موقعیت افراد داخل دولت – شهر را توجیه می کنند .

در این دوره ، افلاطون و ارسطو مدعی تأسیس دانش خاص برای مطالعه تحول و نظم اجتماعی نیز نبوده اند در مقابل جریان فکری افلاطون و ارسطو ، جریان دیگری از تفکر وجود داشت . نماینده این فکر در یونان اپیکورین ها و در روم لوکرسیوس . وجه مشترک هر دو تبیین مادی مسایل و پدیده ها و مخالفت با تبیین های ربانی جریان اول است . جریان فکری نخست که در روم نیز مسلط بود . توسط سیر و سنگا دنبال شد. پدران کلیسای مسیحی این جریان فکری را پذیرفتندن . کوشش آنها صرفاً جست و جوی منشأ الهی حکومت و حاکم است رابرت نیز تب در مورد مدل تحولات اجتماعی در یونان می گوید :الگوی چرخه ای همان قدر که یونانی است ، رومی نیز هست . این عیجب نیست ، زیرا تفکر علمی و فلسفی خیلی کمی در روم وجود داشت که تداوم مستقیم و بی واسطه عقاید یونانی نباشد ، عقایدی که عمدتاً بعد از آنکه رومی ها یونان را از نظر نظامی و سیاسی تصرف کردند ، به روم آورده شد در مقابل یونانیان نیز روم را با عقاید خیلی قومی و مستحکم کلامی و فلسفی خود تسخیر کردند.

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

جامعه شناسی ؛  تحول عقاید اجتماعی و بحث جامعه شناسی از یونان باستان تا عصر حاضر

  • ناشر: آسیا
  • کد کتاب: 96892 - 44/6
  • موجودی: در انبار
  • 600,000ریال

برچسب ها: گاسترنبوتول, هاشم رضی, جامعه شناسی تاریخ, جامعه شناسی فلسفی, فلسفه اجتماعی, تاریخ اجتماعی, تاریخ تمدن, تاریخ جامعه شناسی, کتاب جامعه شناسی ؛  تحول عقاید اجتماعی و بحث جامعه شناسی از یونان باستان تا عصر حاضر