منو
سبد خرید

تیزهوشان

برند: تیزهوشان مدل: 158638 - 59/6
ریاضی و علوم سوم دبستان ؛ مجموعه کتاب های ویتامین 3نویسنده: اکرم راستین زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 220 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابمصور - رنگیشامل درسنامه ، کار ، سنجش و نمونه سنجش میان نوبت و پایان ..
1,560,000 ریال 1,950,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158635 - 59/6
ریاضی و علوم دوم دبستان ؛ مجموعه کتاب های ویتامین 3نویسنده: فروغ مزارعی زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 148 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابمصور - رنگیشامل درسنامه ، کار ، سنجش و نمونه سنجش میان نوبت و پایان ..
1,320,000 ریال 1,650,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158629 - 59/6
فارسی دوم دبستان ؛ مجموعه کتاب های ویتامین 3نویسنده: معصومه صوفی لو - معصومه اسدی منش زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 136 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابمصور - رنگیشامل درسنامه ، کار ، سنجش و نمونه سنجش..
1,080,000 ریال 1,350,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158628 - 59/6
ریاضی و علوم اول دبستان ؛ مجموعه کتاب های ویتامین 3نویسنده: اکرم السادات موسوی زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 216 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 2مروری بر کتابمصور - رنگیشامل درسنامه ، کار ، سنجش و نمونه سنجش میان نوبت و..
1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158622 - 59/6
1300 درس ، نکته ، پرسش دوم دبستاننویسنده: فروغ مزارعی زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 276 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 24مروری بر کتابمصور - رنگیآموزش مفهومی فارسی ، ریاضی و علوم تجربی ، هدیه های آسمانی ، هوش و خلاقیت در..
1,440,000 ریال 1,800,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158620 - 59/6
فارسی اول دبستان ؛ مجموعه کتاب های ویتامین 3نویسنده: پروانه شجاعیان - سمیه عبدالحسین دوخت زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 163 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 2مروری بر کتابمصور - رنگیشامل درسنامه ، کار ، سنجش و نمونه سنجش ..
800,000 ریال 1,000,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158610 - 59/6
هوش و استعداد تحلیلی جامع ششم دبستاننویسنده: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 399 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابمصور - رنگیکتابی جامع شامل پرسش های هوش عمومی ، ریاضی و منطقی ، کلامی ، فضایی و تحلیلی به همراه نمونه پرس..
1,800,000 ریال 2,000,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158611 - 59/6
1300 درس ، نکته ، پرسش اول دبستاننویسنده: اکرم السادات موسوی زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 268 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 23مروری بر کتابمصور - رنگیآموزش مفهومی فارسی ، ریاضی و علوم در قالب 1300 درس ، نکته و پرسش..
1,440,000 ریال 1,800,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158609 - 59/6
1001 نکته تابستانه پنجم دبستاننویسنده: مریم فلاح زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 196 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 7مروری بر کتابمصور - رنگینگاهی به پنجم و نیم نگاهی به ششم دبستانمرور دروس فارسی ، ریاضی ، علوم ، اجتم..
1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158604 - 59/6
1001 نکته کار تابستانه چهارم دبستاننویسنده: مریم فلاح زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 208 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 2مروری بر کتابمصور - رنگیمروری بر چهارم و نیم نگاهی به پنجم دروس : فارسی ، ریاضی ، علوم تجربیمرو..
1,360,000 ریال 1,700,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158605 - 59/6
1001 نکته کار تابستانه سوم دبستاننویسنده: فاطمه کیانی زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 180 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 2مروری بر کتابمصور - رنگینگاهی به سوم و نیم نگاهی به چهارم دبستانمرور دروس فارسی ، ریاضی ، علوم ..
1,360,000 ریال 1,700,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158606 - 59/6
1001 نکته تابستانه دوم دبستاننویسنده: نسرین رجعتی زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 3مروری بر کتابمصور - رنگینگاهی به دوم و نیم نگاهی به سوم دبستانمرور دروس فارسی ، ریاضی ، علوم در 100..
1,360,000 ریال 1,700,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158603 - 59/6
1001 نکته تابستانه اول دبستاننویسنده: اکرم السادات موسوی زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 5مروری بر کتابمصور - رنگییادآوری ، درس ، نکته ، پرسش و نگاهی به اول و نیم نگاهی به دوم دبستان..
1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158602 - 59/6
مهارت های اجتماعی پیش دبستاننویسنده: نرگس شفائی زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 82 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 30مروری بر کتابمصور - رنگیآموزش مسائل عمومی اجتماعی و ارتباطات فرد با دیگران..
480,000 ریال 600,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158601 - 59/6
مهارت های علوم پیش دبستاننویسنده: نرگس شفائی زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 100 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 34مروری بر کتابمصور - رنگیآشنایی با مفاهیم و درک مسائل علوم تجربی برای کودکان..
560,000 ریال 700,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158600 - 59/6
مهارت های نوشتاری پیش دبستاننویسنده: نرگس شفائی زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 107 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 20مروری بر کتابمصور - رنگیتقویت دست ورزی نوآموزان برای حرکت های هدف دار روی کاغذ..
560,000 ریال 700,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158599 - 59/6
101 راه تقویت هوش و خلاقیتنویسنده: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 107 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 11مروری بر کتابدر قالب بازی و سرگرمی گروهیمصور - رنگی101 بازی گروهی برای تقویت هوش و خلاقیت نوآموزان پیش دبستانی..
560,000 ریال 700,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158593 - 59/6
هنر و خلاقیت پیش دبستاننویسنده: مائده حاجی غلام زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 98 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 7مروری بر کتابمصور - رنگیتقویت هوش هنری و خلاقیت ذهنی کودکان..
560,000 ریال 700,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158590 - 59/6
مهارت های آزمایشگاهی پیش دبستاننویسنده: علی رشیدی یکتا زیر نظر: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 99 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 22مروری بر کتابمصور - رنگیانجام آزمایش های ساده و قابل درک برای آشنایی بیشتر نوآموزان با مسائل علمی..
560,000 ریال 700,000 ریال
برند: تیزهوشان مدل: 158588 - 59/6
پرسش های مفهومی هوش و خلاقیت پیش دبستاننویسنده: مهدی شاکری ناشر: تیزهوشان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 86 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 2مروری بر کتابمصور - رنگیتقویت هوش چندگانه در قالب پرسش های مفهومی هوش..
480,000 ریال 600,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 24 (2 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات