کتاب تحریر تاریخ وصاف  فروشگاه اینترنتی آی کتاب :  iketab کتاب تاریخ و جغرافیای ایران انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تحریر تاریخ وصاف

نویسنده: عبدالمحمد آیتی
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 410
اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1383 - دوره چاپ: 3

 

مروری بر کتاب 

تاریخ وصاف یکی از مهمترین منابع تاریخ ایلخانیان است که به دست توانای شهاب یا شرف الدین عبدالله بن فضل الله شیرازی معروف به وصاف الحضره نگاشته شده است. وی در دستگاه خواجه صدرالدین احمد خالدی زنجانی و خواجه رشیدالدین فضل الله مقامی خاص داشته. او در حقیقت تاریخ جهانگشای جوینی را ادامه داده و تاریخ وقایع سالهای 728 – 656 ق را ثبت کرده است.

این کتاب ارزش تاریخی فراوانی دارد و وصاف الحضره در نگارش آن جانب عدل و انصاف را رعایت کرده ولی چون مطالبش را با نثری متکلف و مصنوع بیان نموده از حوصله عام خارج شده؛ گویی قصد اصلی او اظهار بلاغت و زبان آوری بوده است. احاطه دانش نویسنده را از جای جای کتاب می توان فهمید. مصحح کتاب عبدالمحمد آیتی، این اثر را از روی دو نسخه استنساخ کرده و نسخه قدیمی تر را اساس کار قرار داده است. در ضبط اصطلاحات دیوانی و مالیاتی شیوه حفظ امانت رعایت شده و در پایان کتاب، لغت نامه ای شامل اصطلاحات دیوانی و معانی آن تهیه شده است.

کتاب، دنباله تاریخ جهانگشای عطاملک جوینی بوده و حاوی وقایع سال‌های بین فتح بغداد در ۶۵۶ ق تا اواسط سلطنت ابوسعید بهادر خان در سال ۷۲۸ ق می‌باشد. نویسنده پس از شرح مختصری درباره منکوقاآن و وقایع پس از مرگ وی، به حوادث دوران سلطنت هولاکوخان و فتح بغداد پرداخته است. 
او ضمن بیان رویدادهای حکومت جانشینان هولاکو تا میانه سلطنت سلطان ابوسعید بهادر، به ذکر خاندان جوینی، اتابکان سلغری، اتابکان لر، سلاطین کرمان ،دهلی ، شبانکاره،مصر ،جزیره کیش و آل کرت و نیز به تخت نشستن گیخاتو پرداخته و مطالب را با مرگ اولجایتو و روی کار آمدن ابوسعید بهادر به پایان رسانده است. 

زبان کتاب که به نثر متکلف و مصنوع آوازه دارد، ترکیبی از اطناب و ایجاز بوده و نثر آن متکلف، مسجع و سرشار از عبارت پردازی و ذکر مترادفات و افراط در آوردن اخبار و اشعار عربی و آیات قرآنی است. قصد نویسنده از بیان این همه حشو و لغت پردازی، اظهار بلاغت و قدرت نمایی در سجع بوده است. 

وصاف ضمن شرح وقایع تاریخی، اشعاری به عربی یا فارسی آورده که غالبا سروده خود اوست. او همچنین رساله‌هایی چون «مدرسه سیار»، « اصول علم بیان » و «رساله‌ای در تشبیه» را نیز در کتاب آورده است. نثر تاریخ وصاف متکلف و مسجع و سرشار از عبارت پردازی و ذکر مترادفات و افراط در آوردن اخبار و اشعار عربی و آیات قرآنی است . وصاف ، به گفته خودش ، قصدش از بیان این همه حشو و لغت پردازی ، اظهار بلاغت و قدرت نمایی در سجع بوده است و در پاسخ به انتقاد معاصرانش گفته است که چون عیب دیگری نیافته اند، عبارت پردازیهای او را نشان گرفته اند .تاریخ وصاف به سبب آنکه مؤلف آن ، دیوانی بوده و بسیاری از وقایع را دیده یا از بزرگان دربار ایلخانان شنیده ، شایان اعتماد و بااهمیت است .

افزون بر این ، بسیاری از اصطلاحات اداری و دیوانی حکومت ایلخانان در این اثر ثبت شده است . ویژگی مهم تاریخ وصاف ، رعایت انصاف و حقگویی در بیان رخدادهای تاریخی است. این کتاب از نظر بیان اوضاع شیراز و فارس در دوران مؤلف و نیز دیدگاه او درباره زندگی مردمان فرودست نیز بسیار برجسته است .

فهرست

  آغاز پادشاهی چنگیز
نحوه جلوس قبلاقاآن
آمدن هلاکوخان و اولاد وی
فتح بغداد
فتح جزیره مول جاوه
حادثه قنغراتای
ذکر سلاطین مصر تا آغاز سلطنت ارغون
چیرگی ارغنون بر احمد
احوال فارس
اتابکان لر
وزارت سعدالدوله یهود
پایان سلطنت ارغون

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

تحریر تاریخ وصاف

  • 480,000ریال

برچسب ها: عبدالمحمد آیتی, ایلخانیان, تاریخ مغول, چنگیز, ایلخانان, اتابکان, ایران و مغول, تاریخ اتابکان, تاریخ سیاسی ایران, کتاب تحریر تاریخ وصاف