منو
سبد خرید

تاریخ ایران

محتشم السلطنه ؛ سه جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 57344
محتشم السلطنهنویسنده: منصوره اتحادیه (نظام مافی) - رقیه آقابالازده ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1167 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1396 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابحسن اسفندیاری ملقب به محتشم‌السلطنه (..
0 ریال
تذکره تاریخی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 57345
تذکره تاریخینویسنده: میرزا فضل الله وزیر نظام نوری ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 263 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1396 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابتذکره نویسی و زندگی نامه نویسی در عصر قاجار در میان خاندان های د..
0 ریال
خاطرات تاج السلطنه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 57049 - 106/2
خاطرات تاج السلطنهنویسنده: منصوره اتحادیه (نظام مافی) - سیروس سعدوندیان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1362  - دوره چاپ: 1  مروری بر کتاب تاج‌السلطنه دختر نا..
0 ریال
وقایع الزمان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 56678 - 54/5
وقایع الزماننویسنده: دوستعلی معیرالممالک - خدیجه نظام مافی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 264 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابخاطرات شکاریهاین کتاب، ششمین جلد از مجموعه خاطرات«دوستعلی خان معیرالممالک» است که ط..
0 ریال
رجال عصر ناصری
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 56587 - 22/1
رجال عصر ناصرینویسنده: دوستعلی معیرالممالک ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 324 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1کیفیت : عالی  مروری بر کتابدر کتاب «رجال عصر ناصری»، گروهی از شخصیت های عصر «ناصرالدین شاه»، از زبان «دوست..
0 ریال
دیپلماتها و کنسولهای ایران و انگلیس
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 54999 - 93/2
دیپلماتها و کنسولهای ایران و انگلیس نویسنده: لویی رابینو مترجم: غلامحسین میرزا صالح ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 295 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1 کمیاب یا دست دوم - کیفیت : عال..
0 ریال
افضل التواریخ
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 54935
افضل التواریخنویسنده: غلامحسین افضل الملک - منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - سیروس سعدوندیان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 464 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ : 1مروری بر کتاب کتاب ششم ( قاجاریه)در وقایع ای..
0 ریال
لوایح آقاشیخ فضل الله نوری
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 54639 - 91/1
لوایح آقاشیخ فضل الله نورینویسنده: هما رضوانی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 69 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1 کمیاب یا دست دوم - کیفیت : عالی  مروری بر کتاب در مورد رساله ح..
0 ریال
صوراسرافیل
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 54633 - 91/1
صوراسرافیلنویسنده: جهانگیر خان صوراسرافیل - علی اکبر دهخدا ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 400 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : عالی  مروری بر کتاب دوره ک..
0 ریال
سایه سار مهربانی ؛ ستایش میلاد و کارنامه دکتر منصوره اتحادیه ( نظام مافی )
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 51374 - 92/5
سایه سار مهربانی نویسنده: مصطفی زمانی نیا ناشر: تاریخ ایران - کتاب سیامک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 504 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1383 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتابستایش میلاد و کارنامه دکتر منصوره اتحادیه ( نظام مافی )منصوره اتحادیه (زاده ۱۳۱۲)..
0 ریال
واقعات اتفاقیه در روزگار ؛ سه جلد در یک مجلد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 44060 - 115/2
واقعات اتفاقیه در روزگار نویسنده: محمدمهدی شریف کاشانی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 992 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1  کد کتاب: 103638 کمیاب- کیفیت : درحد نو&nb..
0 ریال
زندگی خالی نیست
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 42630
زندگی خالی نیستنویسنده: منصوره اتحادیه (نظام مافی) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 368 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1394 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابنویسنده در این داستان وقایع و رویدادهای دوره نهضت ملی ش..
0 ریال
چرا من یهودی نیستم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 119882 - 34/3
چرا من یهودی نیستمنویسنده: شلومو ساند مترجم: محمود سلطانیه - حامد فولادوند ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 112 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1395 - دوره چاپ: 1  کد کتاب: 119882مروری بر کتاب شلومو ساند..
0 ریال
از روزگار رفته حکایت ؛ سه جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 9501 - 69/4
از روزگار رفته حکایت ؛ سه جلدی نویسنده: محمدولی میرزا فرمان فرماییان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 830 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ: 1  کد کتاب: 9501 مروری بر کتاب   بی تردید ..
0 ریال
یادداشت‌هایی از زندگی خصوصی ناصرالدین‌شاه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 86011 - O100/2
یادداشت‌هایی از زندگی خصوصی ناصرالدین‌شاه نویسنده: دوستعلی معیرالممالک ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 167 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1  کد کتاب: 86011کمیاب یا دست دوم - کیفیت : در حد نو ..
0 ریال
رضا قلی خان نظام السلطنه ؛ زندگی سیاسی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 9492 - 18/5
رضا قلی خان نظام السلطنه ؛ زندگی سیاسی نویسنده: منصوره اتحادیه (نظام مافی) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 374 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1379 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : در حد نومروری بر کتاب ..
0 ریال
تاریخچه مالی - مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 24784
تاریخچه مالی - مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریهنویسنده: ویلم فلور مترجم: مرتضی کاظمی یزدی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 730 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1394 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابپرداخت مالیات، تعیین نرخ آن، جدول و ترکیب آن (جنسی، پول..
0 ریال
پیکره شاپور یکم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 113080 - 107/4
پیکره شاپور یکم نویسنده: رضا گروسی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: رحلی سلفون - سال انتشار: 1394 - دوره چاپ: 1   مروری بر کتاب مصور ، گلاسهدر زمینه سنگ تراشی و تندیس سازی ساسانیانمجسمه های باستانی ایران همراه با توضیحات..
0 ریال
شاعر و پهلوان در شاهنامه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 9488 - 92/5
شاعر و پهلوان در شاهنامه نویسنده: الگا دیویدسن مترجم: فرهاد عطایی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 230 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1378 - دوره چاپ: 1 کد کتاب: 9488 مروری بر کتاب کتاب شاعر و پهلوان در شاهنامه، به قلم پروفسور اُلگا دیویدسن، به ی..
0 ریال
زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 9482 - 107/4
زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی نویسنده: مریلین والدمن مترجم: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 313 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 1 کد کتاب: 9482 مروری بر کتابآیا تاریخ نگاران گزارشگران حقیقت های تاریخی اند؟ آیا میان..
0 ریال
نمايش 121 تا 140 از 145 (8 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات