منو
سبد خرید

تاریخ ایران

مکاتبات داخلی و خارجی عهد مظفرالدین میرزا ولیعهد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 78200
مکاتبات داخلی و خارجی عهد مظفرالدین میرزا ولیعهدنویسنده: بهروز صادقی - عباسقلی صادقی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 870 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1394 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاباین کتاب حاوی اسناد و مکاتبات داخلی و خارجی سال های ۱۳۰۹ - ۱۲۵۰ق بین دارالس..
0 ریال
چلچله های مهاجر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 78107
چلچله های مهاجرنویسنده: سونیا ظلی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 545 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاباین رمان اثر سونیا ظلی ـ از نوادگان ظل السلطان (علیشاه) پسر دهم فتحعلی شاه ـ است.وقایع و اتفاقات این داستان که بین سال ..
0 ریال
شاه و جناب آقا ؛ مکاتبات ناصرالدین شاه و میرزا یوسف مستوفی الممالک
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 77481 - 54/5
شاه و جناب آقانویسنده: حوریه سعیدی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 127 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1388 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمکاتبات ناصرالدین شاه و میرزا یوسف مستوفی الممالکاین کتاب، مجموعه مکاتبات و دستخط های رد و بدل شده میان «ناصرالدین..
0 ریال
سرگذشت بردگی و آزادی بردگان در ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 77354 - 12/2
سرگذشت بردگی و آزادی بردگان در ایراننویسنده: بهناز میرزایی مترجم: بهمن دخت اویسی - مرتضی کاظمی یزدی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 452 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1397 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاباین کتاب پی جوی یافتن میراث بیش از یک سده کس..
0 ریال
اصفهان ؛ عصر ظل السطان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 77324
اصفهان ؛ عصر ظل السطاننویسنده: اکبر شریف زاده - علی رضا نیک نژاد ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 283 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1395 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب یادداشت های روزانه اصفهان و درباره ظل السلطا..
0 ریال
نفت چیا سرخ کرمانشاه ؛ منتخبی از اسناد حکومتی عبدالحسین میرزا فرمانفرما 32 - 1319 ق
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 76430
نفت چیا سرخ کرمانشاه ؛ منتخبی از اسناد حکومتی عبدالحسین میرزا فرمانفرما 32 - 1319 قنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - اسماعیل شمس - سعید روحی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 146 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1395 - دوره چاپ: ..
0 ریال
زیراندازهای ارمنی باف ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 74176
زیراندازهای ارمنی باف ایراننویسنده: مایرنی هواساپیان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 286 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتابمصور رنگی - چاپ نفیسارمنیان پس از مهاجرت به ایران، در ادوار مختلف تاریخی، در شهرهای گوناگون آن به صورت پ..
0 ریال
تاریخ ارمنیان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 73318
تاریخ ارمنیانمروی بر کتابتاریخ نگاری ارمنی دارای پیشینه ای بس طولانی است. پس از پیدایی حروف ارمنی در اوایل سده پنجم میلادی به دست مسروپ ماشتوتس قدیس که نیاز مبرم شرایط سیاسی – اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ملت ارمنی در آن دوران بود ، ده ها اثر مذهبی و تاریخی ترجمه و نگارش یافتند و در همی..
0 ریال
نهادهای اجتماعی و ساختار اقتصادی امپراتوری هخامنشی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 73313 - 100/5
نهادهای اجتماعی و ساختار اقتصادی امپراتوری هخامنشیمروری بر کتابمولفان کتاب حاضر که اختصاص به فرهنگ و نهادهای اجتماعی ایران از ظهور قبایل ایرانی بر روی فلات ایران تا پایان دوران هخامنشی (قرون یازدهم تا چهاردهم ق.م) دارد ، کوشیده اند تصویری عاری از کژی و کاستی تاریخ مادها و پارس ها را بر پای..
0 ریال
سرگذشت سایه ها ؛ هفتاد مقاله مجله ملانصرالدین درباره زنان و کودکان
2 تا 3 روز آینده
برند: تاریخ ایران مدل: 72054- 34/1
سرگذشت سایه ها ؛ هفتاد مقاله مجله ملانصرالدین درباره زنان و کودکان نویسنده: فرهاد دشتکی نیا ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1395 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب ... مجله ی ملانصرالدین..
0 ریال
مرگ در ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 67732 - 108/3
مرگ در ایراننویسنده: آنه ماری شوارتسنباخ مترجم:حامد فولادوند,لیلا فولادوند ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 128 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1388 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابآنه ماری شوارتسنباخ نویسنده و روزنامه نگار سوئیسی سال 1908 در زوریخ به دنیا آمد..
0 ریال
خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی ؛ سه جلد در دو مجلد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 67294 - 111/5
خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی نویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - معصومه مافی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 932 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو مروری بر ..
0 ریال
در تکاپوی دانش ؛ پژوهشی در فرآیند گسیل دانشجویان به اروپا (1307 _ 1299 ش)
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 65906
در تکاپوی دانشنویسنده: محمد قبادی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 159 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1397 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتاب پژوهشی در فرآیند گسیل دانشجویان به اروپا (1307 _ 1299 ش)فصل..
0 ریال
دستور الاعقاب
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 65204 - 38/3
دستور الاعقابنویسنده: میرزا مهدی نواب طهرانی - سید علی آل داود ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 235 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1376 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابرساله ای انتقادی و سیاسی از اوایل عصر قاجاردستورالاعقاب رساله‏اى است، به زبان فارسى که د..
0 ریال
شورش کردهای ترکیه و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران 1307 - 1310
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 65202 - 38/3
شورش کردهای ترکیه و تأثیر آن بر روابط خارجی ایران ۱۳۰۷ - ۱۳۱۰نویسنده: کاوه بیات ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 252 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1374 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاببخش اول ناسیونالیسم کرد در ترکیه قیام شیخ سعید پیران از سرکوب شیخ سعید تا..
0 ریال
سیاست عشایری دولت پهلوی اول
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 65201 - 71/3
سیاست عشایری دولت پهلوی اولنویسنده: نفیسه واعظ ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 600 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1388 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابدر این کتاب سیاست ها و عملکردهای «رضاشاه» در رابطه با ا..
0 ریال
کاشیکاری اصفهان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 65199
کاشیکاری اصفهاننویسنده: شیرین کلانتری ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 210 اندازه کتاب: خشتی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابگلاسه - مصور - رنگیکتاب حاضر دربرگیرنده تصاویری از کاشی‌های ابنیه اصفهان است که به همراه ذکر تاریخچه هر کاشی..
500,000 ریال
ژنرال سمینو در خدمت ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 62466 - 32/1
ژنرال سمینو در خدمت ایران عصر قاجار و جنگ هراتنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 420 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابعصر قاجار و جنگ هرات 1236 - 1266 هجری قمریکتاب حاضر مجموعه ای از نامه های ژنرال..
0 ریال
یادداشت هایی از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 61148 - 105/4
یادداشت هایی از زندگی خصوصی ناصرالدین شاهنویسنده: دوستعلی معیرالممالک ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 159 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابمصورنویسنده در این کتاب، به بازنویسی گزیده‌ای از خاطرات خود و روایت‌های بازگو..
0 ریال
خاطرات احمد صدری ؛ اعتماد الدوله
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 57347
خاطرات احمد صدری ؛ اعتماد الدولهنویسنده: حسین علی صدری ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 590 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1396 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب تاریخ مشروطیت ایران و بعد از آن بی شک نقطه عطفی..
0 ریال
نمايش 101 تا 120 از 145 (8 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات