منو
سبد خرید

تاریخ ایران

نصرت الدوله ؛ مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز ؛ دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 92632
نصرت الدوله ؛ مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروزنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - سیروس سعدوندیان ناشر: تاریخ ایران - کتاب سیامک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 800 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1370 ~ 1369 - دوره چاپ: 1&..
0 ریال
یادی از روزهای رفته ؛ سه جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 92353
یادی از روزهای رفته  مروری بر کتابخاطرات حسن مشرف نفیسی ( مشرف الدوله )حسن مشرف نفیسی متولد ۱۲۷۵ در تهران و فرزند علی اکبر نفیسی ناظم الاطباء بوده. وی برای ادامه تحصیلات به فرانسه رفت و دکترای حقوق از دانشگاه پاریس را دریافت کرد. در شهریور ۱۳۲۰ در کابینه محمدعلی فروغی به وز..
0 ریال
گذر ایلچی ؛ قتلگاه گریبایدف در طهران عتیق
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 91827
گذر ایلچینویسنده: بهنام ابوترابیان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 360 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1393 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتابقتلگاه گریبایدف در طهران عتیقمجموعه «قصه های تهران» ماشین زمانی است برای سفر در مکان ها و زمان های تهر..
300,000 ریال
ناصرالدین شاه عکاس  ؛ پیرامون تاریخ عکاسی ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 91494 - 79/4
ناصرالدین شاه عکاسنویسنده: محمدرضا طهماسب پور ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 2 - ویرایش : 2 مروری بر کتابپیرامون تاریخ عکاسی ایرانتاریخ عکاسی در ایران، تقریباً پیشینه ای همپای ظهور این پدیده..
0 ریال
جامه پشمین
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 91428 - 34/3
جامه پشمیننویسنده: هانری بور دو مترجم: عظمی عدل (نفیسی) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 196 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1395 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب رمان پیش روی شما اثری که ما را به سمت نور دل و ..
0 ریال
زندگی باید کرد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 90943
زندگی باید کردنویسنده: منصوره اتحادیه (نظام مافی) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 390 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1394 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابرمان های تاریخی در ادبیات جهان جایگاه خاصی دارند و به نظر برخی از..
0 ریال
از طبابت تا تجارت
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 90380 - 105/4
از طبابت تا تجارتنویسنده: مهدی نفیسی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 336 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 1   مروری بر کتاب خاطرات یک تاجر اصفهانی حاج میرزا عبدالجواد اخوت 1324_1267 شمسی -..
0 ریال
ثبت احکامات حضرت والا شاهزاده عمادالسلطنه در حکومت شقاقی و بلوکات ثلاث
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 90139
دفتر ثبت احکامات حضرت والا شاهزاده عمادالسلطنهنویسنده: بهمن بیانی - سعاد پیرا ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابدر حکومت شقاقی و بلوکات ثلاثعمادالسلطنه فرزند عبدالصمد میرزا عزالدو..
0 ریال
پیش به سوی شرق ؛ دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 89394
پیش به سوی شرقنویسنده: اولریخ گرکه مترجم: پرویز صدری ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1012 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابایران در سیاست شرقی آلمان در جنگ جهانی اولقرار گرفتن ناخواسته ایران در کشمکش های سیاسی و نظامی قدر..
0 ریال
وضعیت مالی و اقتصادی ایران در دوره رضاشاه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 88090
وضعیت مالی و اقتصادی ایران در دوره رضاشاهنویسنده: آرتور سی میلسپو - ای.آر لینگمن - س. سیموندز مترجم: شهرام غلامی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 300 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1395 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب..
0 ریال
از تهران تا کاراکاس ؛ تک جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 86265 - 107/8
از تهران تا کاراکاسنویسنده: منوچهر فرمانفرماییان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 900 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتاب نفت ..
0 ریال
تاریخ فراموش شده ؛ تاریخ ایران در دوره سلطان یعقوب آق قویونلو
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 85424
تاریخ فراموش شده نویسنده: هدی سیدحسین زاده ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 460 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1394 - دوره چاپ: 1   مروری بر کتاب تاریخ ایران در دوره سلطان یعقوب آق قویونلوکتاب تاریخ ..
0 ریال
رجال عصر ناصری
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 85384 - 107/4
رجال عصر ناصرینویسنده: دوستعلی معیرالممالک ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 324 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتابدر کتاب «رجال عصر ناصری»، گروهی از شخصیت های عصر «ناصرالدین شاه»، از زبان «دوستعلی خان م..
0 ریال
پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 85226 - 98/2
پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیتنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 570 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1381 - دوره چاپ: 1کیفیت :  درحد نومروری بر کتابدوره های یکم و دوم مجلس شورای ملیانقلاب مشروطه ایران، که برای تحقق ..
0 ریال
نامه های امیرکبیر ؛ به انضمام نوادر الامین
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 83860 - 108/4
نامه های امیرکبیرنویسنده: سیدعلی آل داود ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 407 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاببه انضمام نوادر الامینآنچه در كتاب اخير آمده عمدتا مشتمل است بر مجموعه اسناد متعلق به ..
0 ریال
پلیس جنوب ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 83182 - 110/8
پلیس جنوب ایراننویسنده: فلوریدا سفیری مترجم: منصوره اتحادیه (نظام مافی) - منصوره جعفری فشارکی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 350 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1364 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو ..
0 ریال
مکاتبات میرزا قهرمان امین لشکر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 82283 - 32/1
مکاتبات میرزا قهرمان امین لشکرنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - سعید روحی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 450 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمجموعه متون و اسناد تاریخیاسناد این مجموعه، مکاتبات امین لشکر با ناصرالدین ش..
0 ریال
عشاق پاریس
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 81309
عشاق پاریسنویسنده: الکساندر دوما مترجم : علی قلی سردار اسعدبختیاری به کوشش : عباسقلی صادقی - سعاد پیرا ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 513 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1396 - دوره چاپ: 1  مروری ..
0 ریال
تجار مشروطیت و دولت مدرن
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 80005 - 19/4
تجار مشروطیت و دولت مدرننویسنده: سهیلا ترابی فارسانی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 590 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابجامعه ایرانی از اوایل قرن نوزدهم میلادی در مواجهه با غرب قرار گرفت و خود را از جهان نو، واپس مانده یافت. ..
0 ریال
وقایع مسافرت نواب مستطاب اشرف ارفع والا میرلایق علیخان عمادالسلطنه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 79196 - 32/1
وقایع مسافرت نواب مستطاب اشرف ارفع والا میرلایق علیخان عمادالسلطنهنویسنده: عمر خالدی - سونیل شارما ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 165 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابسرسالار جنگ کی سی آی ای بصوب فرنگستاناین کتاب شرح سفر سرس..
0 ریال
نمايش 81 تا 100 از 145 (8 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات