منو
سبد خرید

تاریخ ایران

زنانی که زیر مقنعه کلاهداری نموده‌اند ؛ زندگی ملک تاج خانم نجم السلطنه، مادر دکتر مصدق
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 104039 - 7/2
زنانی که زیر مقنعه کلاهداری نموده‌اندنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 239 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 2کیفیت : در حد نو ؛ حدود 30 صفحه ی کتاب دارای کمی رد آبخوردگی می باشد.مروری بر کتابزندگی ملک تاج ..
0 ریال
تاریخ ارمنستان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 103352- 116/5
تاریخ ارمنستاننویسنده: هراند پاسدر ماجیان مترجم: محمد قاضی ناشر: تاریخ ایرام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 556 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1366 - دوره چاپ: 1کیفیت :  درحد نو ~ نو مروری بر کتابهمراه با نقشه ..
0 ریال
مبانی ایدئولوژی حاکمیت و تاثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 103065 - 44/4
مبانی ایدئولوژی حاکمیت و تاثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اولنویسنده : زهرا حامدی ناشر : تاریخ ایران زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : 360 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار : 1395 - دوره چاپ : 2  مروری بر کتاب در رسال..
0 ریال
وبای عالمگیر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 102883- 56/2
وبای عالمگیرنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - اسماعیل شمس - اعظم غفوری ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 308 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1392 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاباسناد ٬ مدارک و مکاتبات عبدالحسین میرز..
0 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 102116 - 38/1
انقلاب تاریخ نگاری فرانسهنویسنده: پیتر برک مترجم: کامران عاروان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 176 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمکتب آنال (1989 - 1929)این کتاب که با سخن مترجم آغاز می شود از یک مقدمه و پنج فصل تشکیل شده..
270,000 ریال 300,000 ریال
سقوط ساسانیان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 101619 - 19/2
سقوط ساسانیاننويسنده: تورج دریایی مترجم: منصوره اتحادیه (نظام مافی) - فرحناز امیرخانی حسینک لو ناشر: تاريخ ايران زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 155 اندازه كتاب: وزیری- سال انتشار: 1381 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب فاتح..
0 ریال
زیر پوست شهر ؛ راپورت های نظمیه (پلیس مخفی) شیراز
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 101573 - 19/2
زیر پوست شهرنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - سعاد پیرا - سعید روحی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 740 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1393 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابراپورت های نظمیه (پلیس مخفی) شیرازم..
0 ریال
نامه های یوسف مغیث السلطنه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 100492 - 19/1
نامه های یوسف مغیث السلطنه نویسنده: یوسف مغیث السلطنه به کوشش : معصومه مافی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 282 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتاب۱۳۲۰ - ۱۳۳۴ ه . قکتاب حاضر، دربردارنده چندین نامه از شخصی با نام &la..
0 ریال
سایه سار مهربانی ؛ ستایش میلاد و کارنامه دکتر منصوره اتحادیه ( نظام مافی )
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 100355 - 209/2
سایه سار مهربانی نویسنده: مصطفی زمانی نیا ناشر: تاریخ ایران - کتاب سیامک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 504 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1383 - دوره چاپ: 1 کیفیت : درحد نو مروری بر کتابستایش میلاد و کارنامه دکتر منصوره اتحادیه ( نظام مافی )منصوره اتحاد..
0 ریال
انفصال هرات
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 98749 - 105/4
انفصال هراتنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران - کتاب سیامک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 250 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابگوشه هایی از روابط خارجی ایراندرست است که آغاز جنگ های ایران و روسیه، در سال 1222 ه.ق، نتایج ش..
0 ریال
بم ؛ تن پوش کهنه دختری زیبا
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 98225 - 92/5
بم ؛ تن پوش کهنه دختری زیبانویسنده: رویا اخلاص پور ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 185 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمروری بر تاریخ اجتماعی - اقتصادی دو قرن اخیراین کتاب مروری بر تاریخ اجتماعی و اقتصادی دو قرن اخیر شهر بم ..
0 ریال
عباس میرزا و فتحعلی شاه ؛ نبردهای ده ساله ایران و روس
2 تا 3 روز آینده
برند: تاریخ ایران مدل: 96721 - 12/2
عباس میرزا و فتحعلی شاه ؛ نبردهای ده ساله ایران و روسنویسنده: امینه پاکروان مترجم: صفیه روحی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 322 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1397 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابمعرفی عباس میرزا ، شرح حال و نبردهای دهساله او با روس..
0 ریال
تجار ، مشروطیت و دولت مدرن
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 94752 - 8/6
تجار ، مشروطیت و دولت مدرننویسنده: سهیلا ترابی فارسانی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 659 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1397 - دوره چاپ: 2کیفیت : در حد نومروری بر کتابجامعه ایرانی از اوایل قرن نوزدهم میلادی در مواجهه با غرب قرار گرفت و خود را از جهان..
0 ریال
زیر آفتاب سوزان ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 93369 - 86/6
زیر آفتاب سوزان ایراننویسنده: اسکار فن نیدر مایر مترجم: کیکاووس جهانداری ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 412 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نومروری بر کتابمصور همراه با نقشهدر جنگ جهانی اول دولت آلمان برای کاستن..
0 ریال
زندگی نامه حاج محمد حسن کمپانی ؛ امین دارالضرب
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 93102 - 69/3
زندگی نامه حاج محمد حسن کمپانی ؛ امین دارالضربنویسنده: شیرین مهدوی مترجم: منصوره اتحادیه (نظام مافی) - فرحناز امیر خانی حسینک لو ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 412 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1396 - دوره چاپ: 2 &..
0 ریال
فرشهای کردی کردستان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 92968 - 44/5
فرشهای کردی کردستاننویسنده: شیرین صوراسرافیل ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 211 اندازه کتاب: رحلی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمصور رنگیارزش فرش دستباف در ایران نمودار آن است که گاه هنرهای صنایع دستی با چه ابعاد شگفت انگی..
0 ریال
تجار ، مشروطیت و دولت مدرن
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 92872
تجار ، مشروطیت و دولت مدرننویسنده: سهیلا ترابی فارسانی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 659 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1397 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابجامعه ایرانی از اوایل قرن نوزدهم میلادی در مواجهه با غرب قرار گرفت و خود را از جهان نو، واپس مانده یافت...
0 ریال
زمانه ، زندگی و کارنامه بیهقی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 92739
زمانه ، زندگی و کارنامه بیهقینویسنده: مریلین والدمن مترجم: منصوره اتحادیه (نظام مافی) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 298 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1397 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابمریلین رابینسون والدمن در این کتاب از منظری جدید به کتاب تاریخ ..
0 ریال
جنگ ایران و انگلیس جدایی هرات
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 92666 - 31/3
جنگ ایران و انگلیس جدایی هراتنویسنده: باربارا انگلیش مترجم: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - سعاد پیرا ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 265 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1383 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاباین کتاب نگاهی منتقدانه و گاهی طنز آمیز به محاصره ی هرات،..
0 ریال
نصرت الدوله ؛ مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز ؛ دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 92632
نصرت الدوله ؛ مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروزنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - سیروس سعدوندیان ناشر: تاریخ ایران - کتاب سیامک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 800 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1370 ~ 1369 - دوره چاپ: 1&..
0 ریال
نمايش 61 تا 80 از 144 (8 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات