بنیاد فرهنگ ایران

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آئینها و باورداشتهای گیل و دیلم

آئینها و باورداشتهای گیل و دیلم نویسنده: محمود پاینده لنگرودی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب..

1,350,000ریال

آئینها و باورداشتهای گیل و دیلم

آئینها و باورداشتهای گیل و دیلم نویسنده: محمود پاینده لنگرودی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب..

0ریال

احوال و آثار نصیرالدین

احوال و آثار نصیرالدین نویسنده: محمدتقی مدرس رضوی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: فارسی تعد..

0ریال

اساس اشتقاق فارسی

اساس اشتقاق فارسی  نویسنده: پاول هرن - هاینریش هاینه مترجم: جلال خالقى مطلق ناشر..

0ریال

اسرار خودی و رموز بی خودی

اسرار خودی و رموز بی خودی نویسنده: محمد اقبال لاهوری مترجم: محمدحسین مشایخ فریدونی ناشر: بنیاد ..

350,000ریال

التصفیه فی احوال المتصوفه

التصفیه فی احوال المتصوفه نویسنده: قطب الدین ابوالمظفر منصور بن اردشیر العبادی - غلامحسین یوسفی نا..

0ریال

انس التائبین و صراط الله المبین ؛ جلد اول

انس التائبین و صراط الله المبین نویسنده: احمد جام ( ژنده پیل) - علی فاضل ناشر: بنیاد فرهنگ ایران..

1,350,000ریال

ایترپرسیکوم ؛ گزارش سفارتى به دربار شاه عباس اول

ایترپرسکیوم نویسنده: ژرژ تکتاندرفن دریابل مترجم: محمود تفضلى ناشر: بنیاد فرهنگ ا..

0ریال

ایترپرسیکوم ؛ گزارش سفارتی به دربار شاه عباس اول

ایترپرسیکوم نویسنده: ژرژ تکتاندرفن دریابل مترجم: محمود تفضلی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب..

0ریال

بندهش ایرانی

بندهش ایرانی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: فارسی - پهلوی - اوسطایی تعداد صفحه:&n..

0ریال

تاریخ بیداری ایرانیان ؛ سه جلدی

تاریخ بیداری ایرانیان نویسنده:  ناظم الاسلام کرمانی - علی اکبر سعیدی سیرجانی ناشر:&nbs..

0ریال

تاریخ خانی

تاریخ خانی نویسنده: علی بن شمس الدین بن حاجی حسین لاهیجی تصحیح و تعلیقات : منوچهر ستوده ناشر: ..

0ریال

تاریخ رویان

تاریخ رویان نویسنده: اولیا الله آملی - منوچهر ستوده ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: فارسی تعد..

0ریال

تاریخ زبان فارسی ؛ چهار جلدی

تاریخ زبان فارسی  نویسنده: پرویز ناتل خانلری ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب:&..

0ریال

تاریخ سلاطین صفویه

تاریخ سلاطین صفویه نویسنده: میرزامحمد معصوم به اهتمام : امیرحسن عابدی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران ..

0ریال

تاریخ سلسله سلجوقی

تاریخ سلسله سلجوقی نویسنده: بنداری اصفهانی مترجم: محمدحسین جلیلی ناشر: بنیاد فره..

0ریال

تاریخ شاهی ؛ قراختائیان

تاریخ شاهی - قراختائیان نویسنده: محمد ابراهیم باستانی پاریزی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران ..

1,600,000ریال

تاریخ طبری ؛ تاریخ الرسل و الملوک ؛ شانزده جلدی

تاریخ طبری "تاریخ الرسل و الملوک" نویسنده: ابو جعفر محمدبن جریر طبری مترجم: ..

6,500,000ریال

تاریخ طبری ؛ تاریخ الرسل و الملوک ؛ شانزده جلدی

تاریخ طبری ؛ تاریخ الرسل و الملوک نویسنده: ابو جعفر محمدبن جریر طبری مترجم: ابوالقاسم پاینده نا..

70,000,000ریال

ترجمه احصاء العلوم

ترجمه احصاء العلوم نویسنده: ابونصر فارابی مترجم: حسین خدیو جم ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتا..

0ریال

ترجمه احیاء علوم الدین

ترجمه احیاء علوم الدین نویسنده: ابوحامد محمد غزالی طوسی - حسین خدیو جم ناشر: بنیاد فرهنگ..

0ریال

ترجمه قرآن موزه پارس

ترجمه قرآن موزه پارس مترجم: علی رواقی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 520..

0ریال

ترکستان نامه ؛ دو جلدی

ترکستان نامه  نویسنده: و.بارتولد مترجم: کریم کشاورز ناشر: بنیاد فرهنگ ایران..

0ریال

تفسیر بصائر یمینی

تفسیر بصائر یمینی نویسنده: محمود نیشابوری - علی رواقی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کت..

800,000ریال

تفسیر سورآبادی ؛ جلد اول

تفسیر سورآبادی ؛ جلد اول نویسنده: ابوبکر عتیق نیشابوری ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: فارسی..

0ریال

تفسیر قرآن پاک

تفسیر قرآن پاک ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 100 اندازه ..

0ریال

تفسیر نسفی ؛ دو جلدی

تفسیر نسفی ؛ دو جلدی نویسنده: نجم الدین عمر بن محمد بن احمد النسفی - عزیزالله جوینی ناشر: بنیاد ..

0ریال

تفسیری بر عشری از قرآن مجید

تفسیری بر عشری از قرآن مجید نویسنده: جلال متینی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: ..

0ریال

تقویم البلدان

تقویم البلدان نویسنده: ابوالفداء عمادالدین اسماعیل بن نورالدین علی بن محمود ایوبی مترجم:&nb..

0ریال

تنسوخ نامه ایلخانی

تنسوخ نامه ایلخانی نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی مصحح : محمدتقی مدرس رضوی ناشر: ..

0ریال

جهانگیر نامه - توزک جهانگیر

جهانگیر نامه - توزک جهانگیر نویسنده: نورالدین محمدجهانگیرخان گورکانی - محمد هاشم ناشر: بنیاد فرهنگ..

0ریال

جوامع الحکایات ؛ دو جلدی

جوامع الحکایات  نویسنده: سدیدالدین محمد عوفی تصحیح: امیربانو(مصفا) امیری‌فیروزکوهی، مظ..

0ریال

خلاصه شرح تعرف

خلاصه شرح تعرف مترجم: احمدعلی رجایی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 586 ..

0ریال

داستان پدماوت

داستان پدماوت نویسنده: ملاعبدالشکور بزمی مترجم: امیرحسین عابدی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب..

0ریال

دستور الاخوان ؛ دو جلدی

دستور الاخوان نویسنده: قاضی خان بدر محمددهار - سعید نجفی اسدالهی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان ک..

0ریال

دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی نویسنده: پرویز ناتل خانلری ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

0ریال

دستور زبان فارسی میانه

دستور زبان فارسی میانه نویسنده: و. س. راستارگویوا مترجم: ولی الله شادان ناشر:بنیاد فر..

0ریال

دورنمائی از شهرستان بروجرد یا تذکره حسین حزین

دورنمائی از شهرستان بروجرد یا تذکره حسین حزین نویسنده: حسین حزین ناشر: دانش خرم آباد زبان ..

1,200,000ریال

دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ ؛ پرویز ناتل خانلری

دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ نویسنده: خواجه حافظ شیرازی مصحح : پرویز ناتل خانلری ن..

1,650,000ریال

رسوم دارالخلافه

رسوم دارالخلافه نویسنده: ابوالحسن هلال بن محسن صابی , میخوائیل عواد مترجم: محمدرضا شفی..

0ریال

سفره اطمعه

سفره اطمعه نویسنده: میرزا علی اکبرخان آشپزباشی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب:&nbs..

0ریال

سمک عیار ؛ جلد اول

سمک عیار ؛ جلد اول نویسنده: فرامرزبن خداداد ارجانی - پرویز ناتل خانلری ناشر:  بنیاد فرهنگ ا..

0ریال

سه رساله در اختراعات صنعتی ؛ نتیجه الدوله

سه رساله در اختراعات صنعتی ؛ نتیجه الدوله نویسنده: محمدحافظ اصفهانی,تقی بینش ناشر: بنی..

0ریال

سوز و گداز

سوز و گداز نویسنده: محمد رضا شرفی خبوشانی , امیرحسین عابدی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زب..

0ریال

سومین کنگره تحقیقات ایرانی ؛ سی و چهار خطابه

سومین کنگره تحقیقات ایرانی نویسنده: گروه نویسندگان مترجم: گروه مترجمین ناشر: بنی..

0ریال

شاه طهماسب صفوی ؛ مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشتهای تفصیلی

شاه طهماسب صفوی نویسنده: عبدالحسین نوایی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: ..

2,000,000ریال

شاه عباس ؛ مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشتهای تفضیلی ؛ سه جلدی

شاه عباس نویسنده: عبدالحسین نوایی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1090 ..

3,000,000ریال

شیراز نامه

شیراز نامه نویسنده: احمد زرکوب شیرازی به کوشش: اسمعیل واعظ جوادی ناشر: بنیاد فره..

0ریال