منو
سبد خرید

بنگاه نشر پروگرس

برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 130431 - 116/4
من خورشید را می بینمنویسنده: نودار دومبادزه مترجم: حبیب ف ناشر : بنگاه نشر پروگرس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 285 اندازه کتاب: جیبی- سال انتشار: 1352 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ لبه عطف زدگی مختصری دارد مروری بر کتابمجموعه 19 داستان- سلام زاز..
580,000 ریال
مشاعره
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 130421 - 116/4
مشاعرهگردآوری: میرزا تورسن زاده , رحیم هاشم , شوکت نیازی ناشر: بنگاه نشر پروگرس - سپیده دم زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 300 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1967 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : نو  مروری بر کتا..
0 ریال
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 130287 - 116/3
نخستین پرواز درناهانویسنده: چنگیز آیتماتف مترجم: ح. ساسانپور ناشر: رادوگا مسکو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 110 اندازه کتاب: خشتی بزرگ - سال انتشار: 1985 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : نو مروری بر کتاب مصو..
1,100,000 ریال
دور از میهن
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 130145 - 116/2
دور از میهننویسنده: ع. قاسموف مترجم : ح. سعید بیلی , گامایون , آلک قازاریان ناشر: پروگرس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 560 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتابداستانی درباره سربا..
0 ریال
چگونه جنگها پایان میابند
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 130139 - 116/2
چگونه جنگ ها پایان می یابندنویسنده: و. سفروک مترجم: گامایون ناشر: بنگاه نشر پروگرس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 335 اندازه کتاب: جیبی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1969 - دوره چاپ:  1کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری..
0 ریال
دینگو سگ وحشی یا داستان نخستین عشق
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 130138 - 116/2
دینگو سگ وحشی یا داستان نخستین عشقنویسنده: فرایرمان مترجم : فردوس تصویرگر : ب. مارکیویچ ناشر: بنگاه نشر پروگرس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 220 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1343 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ لبه جلد پشت..
0 ریال
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 129962 - 115/8
برف داغنویسنده: یوری بوندارف مترجم: ا. ع. حمید ناشر: بنگاه نشر پروگرس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 380 اندازه کتاب: رقعی گالینگور پارچه ای - سال انتشار: 1976 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو  مروری ب..
950,000 ریال
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 129102 - 114/6
همکاراننویسنده: واسیلی آکسیونوف ناشر: بنگاه نشر پروگرس مترجم: گامایون زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 466 اندازه کتاب: جیبی گالینگور - سال انتشار: 1961- دوره چاپ : 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاباین کتاب داستانی است درباره همکاران - پزشکان ، جوانانیک..
850,000 ریال
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 129099 - 83/1
مشاعرهگردآوری: میرزا تورسن زاده , رحیم هاشم , شوکت نیازی ناشر: بنگاه نشر پروگرس - سپیده دم زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 300 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1346 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو _ نو  مروری ب..
550,000 ریال
النگوی یاقوت سرخ و چند حکایت دیگر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 129098 - 114/6
النگوی یاقوت سرخنویسنده: الکساندر کوپرین مترجم: حبیب ف ناشر: بنگاه نشر پروگرس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 310 اندازه کتاب: جیبی گالینگور  - سال انتشار: 1976 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو _ نو مر..
0 ریال
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 129091 - 114/6
مشاعرهگردآوری: میرزا تورسن زاده , رحیم هاشم , شوکت نیازی ناشر: بنگاه نشر پروگرس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 300 اندازه کتاب: جیبی گالینگور  - سال انتشار: 1967 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو _ نو  مرو..
1,000,000 ریال
و شفق ها اینجا آرامند
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 129065 - 114/6
و شفق ها اینجا آرامندنویسنده: بوریس واسیلیف مترجم: گامایون ناشر: بنگاه نشر پروگرس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1976 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابآنها شش نفر در برابر شانزده نفر بودند. پنج دوشيزه خدمه ي ت..
0 ریال
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 129054 - 26/2
قلب را چگونه باید تقویت کردنویسنده: و. زلنین مترجم: محمد اوطمیشی ناشر: بنگاه نشر پروگرس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 143 اندازه کتاب: رقعی- سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت :  در حد نو مروری بر کتا..
200,000 ریال
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 129053 - 107/2
چنگیزخاننویسنده: واسیلی یان مترجم: محمد پورهرمزان ناشر: بنگاه نشر پروگرس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 464 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1969 -دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب  ..
1,200,000 ریال
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 129052 - 113/4
پرتو اختر دور دستنویسنده: الکساندر چاکوفسکی مترجم: گامایون ناشر: بنگاه نشر پروگرس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 345 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1969 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتابمجموعه داستان کوتاه در آن ت..
950,000 ریال
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 129051 - 114/4
کنستانتین پائوستوفسکی ؛ منتخباتنویسنده: کنستانتین پائوستوفسکی مترجم: گامایون ناشر: بنگاه نشر پروگرس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 335 اندازه کتاب: پالتویی گالینگور روکشدار  - سال انتشار: 1969 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : د..
800,000 ریال
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 129050 - 113/5
دو داستاننویسنده: کنستانتین پائوستوفسکی مترجم: گامایون ناشر: بنگاه نشر پروگرس - گوتنبرگ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 350 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار  - سال انتشار: 1979 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو ؛ قسمت پشتی روکش کتاب افتادگی دارد مروری بر کتاب ..
950,000 ریال
نخستین آموزگار - الوداع گل ساری
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 129049 - 11/5
نخستین آموزگار - الوداع گل سارینویسنده: چنگیز آیتماتوف ناشر : رادوگا مسکو مترجم: حبیب فروغیان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 270 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1988 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابزنی به..
0 ریال
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 129048- 100/7
آذرستاننویسنده: گروه نویسندگان مترجم: گامایون ناشر: بنگاه نشر پروگرس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 220 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1974 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ لبه روکش کتاب زدگی کوچکی داردمروری بر کتابکتابی است حاوی چند حکایت از نویسن..
600,000 ریال
برند: بنگاه نشر پروگرس مدل: 129047 - 85/6
آذرستاننویسنده: گروه نویسندگان مترجم: گامایون ناشر: بنگاه نشر پروگرس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 220 اندازه کتاب: رقعی گالینگور پارچه ای - سال انتشار: 1974 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نومروری بر کتابکتابی است حاوی چند حکایت از نویسندگان شورویبا خواندن این داس..
550,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 67 (4 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات