منو
سبد خرید

بلخ

برند: بلخ مدل: 140388 - 75/1
واژه نامه سیستانینویسنده: ایرج افشار ناشر: بلخ (بنیاد نیشابور) زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 164 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1365 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نومروری بر کتابسيستان سرزمين افسانه ساز تاريخ كهن ايران از نواحي عمده ميهن ما است. د..
400,000 ریال
برند: بلخ مدل: 140212 - 11/6
زرواننویسنده: فریدون جنیدی ناشر: بنیاد نیشابور زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 165 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نو ؛ عطف کتاب ساییدگی مختصری دارد مروری بر کتاب سنجش زمان در اي..
850,000 ریال
زبان زازا ؛ دیمیلی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 130332 - 115/5
زبان زازا ؛ دیمیلیمولف و مترجم : سیاوش مرشدی مقدمه : فریدون جنیدی ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 100 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1392 - دوره چاپ: 1کیفیت : نو ؛ مزین به نوشته و امضای نویسنده مروری بر کتاب«دیمیلی از زبان‌های ایرانی، بخشی ..
0 ریال
داستان کاموس کشانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 129604 - 10/3
داستان کاموس کشانینویسنده: فریدون جنیدی ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 112 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1376 - دوره چاپ: 1کیفیت : در حد نو مروری بر کتابشاهنامه فردوسی داستان های رستم پهلواناین دفتر آیین پارسی نویس..
0 ریال
نامه پهلوانی ؛ خودآموز خط و زبان ایران پیش از اسلام
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 125713 - 110/7
نامه پهلوانینویسنده: فریدون جنیدی ناشر: بنیاد نیشابور زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2302 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب خودآموز خط و زبان ایران پیش از اسلام ..
0 ریال
برند: بلخ مدل: 125400 - 104/2
نامه نویسته ی به زوانی هورمانینویسنده: محه مه د مسته فازاده ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 183 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1391 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابنامه نگاری کردی به زبان کردیاین کتاب یکی از اثرهای جاودانه ی مرحوم مصطفی زاده است که برای یاد گرفتن و نو..
200,000 ریال
نامه پهلوانی ؛ خودآموز خط و زبان ایران پیش از اسلام
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 125365 - 110/5
نامه پهلوانینویسنده: فریدون جنیدی ناشر: بنیاد نیشابور زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2302 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاب خودآموز خط و زبان ایران پیش از اسلاماين..
0 ریال
زندگی و مهاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایرانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 125364 - 110/5
زندگی و مهاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایرانینویسنده: فریدون جنیدی ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 210 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  نو مروری بر کتابمصوردر سرچشمه‌های علوم انسانی این‌گونه به دانشجویان..
0 ریال
برند: بلخ مدل: 113947 - 43/3
فرهنگ مردم بارنویسنده: سیدحسن حسینی ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 208 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1394 ~ 1392 - دوره چاپ: 2 ~ 1 مروری بر کتابمصوراگر رای آن را داشته باشیم که یک گونه پردیس خداداد را در روی زمین به چشم ببینیم می باید که به روستای سرسبز و..
130,000 ریال 160,000 ریال
نامه فرهنگ ایران ، شماره 22
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 113258 - 87/5
نامه فرهنگ ایراننویسنده: فریدون جنیدی ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 1کیفیت : عالی مروری بر کتابتعریف ما از « آئین مهندسی در ایران » کلیتی است وحدت مند که مجموعه سنت های مرتبط با تکنولوژی و صنعت و ..
0 ریال
پژوهشی در تبار مشترک ایرانیان و تورانیان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 104686 - 68/2
پژوهشی در تبار مشترک ایرانیان و تورانیاننویسنده: محمد علی سجادیه ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 316 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 1کیفیت : نو ؛ کتاب مهر کتابخانه دارد. مروری بر کتابدر روزگاران پیش ، ..
0 ریال
واژه های ایرانی در زبان انگلیسی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 103857 - 106/3
واژه های ایرانی در زبان انگلیسینویسنده: محمدعلی سجادیه ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 241 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1364 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو مروری بر کتابهدف از نگارش این مجموعه(واژه های ایرانی در زبان ا..
0 ریال
برند: بلخ مدل: 103856 - 16/7
واژه های ایرانی در زبان سوئدینویسنده: حسین آذران ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 225 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابدکتر حسین آذران نخعی در سال ۱۳۰۳ خ. / ۱۹۲۴ م. در شهر اراک زاده شد و در دا..
250,000 ریال 350,000 ریال
نامه فرهنگ ایران ؛ دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 102211- 21/1
نامه فرهنگ ایراننویسنده: فریدون جنیدی ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 480 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1365 ~ 1364 - دوره چاپ: 1کیفیت : جلد اول : در حد نو ؛ جلد دوم : لبه چند صفحه آخر کتاب زدگی دارد مروری بر کتابمصوراستاد «فریدون جنیدی»..
0 ریال
عرفان ایرانی و جهان بینی سیستمی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 102188 - 21/1
عرفان ایرانی و جهان بینی سیستمینویسنده: مهدی فرشاد ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو مروری بر کتابعرفان ایران  عنوانی روشن است بر مجموعه مسلسلی از دفترهای متداوم درباره عرفان و تصوف در ایران..
0 ریال
زندگی و مهاجرت آریائیان بر پایه گفتارهای ایرانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 101999 - 18/6
زندگی و مهاجرت آریائیان بر پایه گفتارهای ایرانینویسنده: فریدون جنیدی ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 286 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 5 مروری بر کتابدر سرچشمه‌های علوم انسانی این‌گونه به دانشجویان آموزش داده می‌شود که آریاییان ..
0 ریال
تاریخ آتورپاتکان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 100717 - 209/6
تاریخ آتورپاتکاننویسنده: قرار علی اف مترجم : شادمان یوسف ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 248 اندازه کتاب: وزیری- سال انتشار: 1378 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابسرزمین و قلمرو آتورپاتکان در ربع پایانی سده چهارم پیش از میلاد، در اس..
0 ریال
کارنامه ابن سینا
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 98795 - 106/2
کارنامه ابن سینانویسنده: فریدون جنیدی ناشر: بیناد نیشابور زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 190 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتابمصور - به مناسبت آغاز هزاره دوم زندگی بوعلیشرف الملک حجت الحق شیخ ابوعلی، حسین عبدال..
0 ریال
جستاری در پیشینه دانش کیهان و زمین در ایران ویج
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 97093 - 76/4
جستاری در پیشینه دانش کیهان و زمین در ایران ویج نویسنده: مانوئل بربریان ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 551 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1376 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابانسان از دیرباز، نظاره‌گر دنیای شگفت&zwn..
0 ریال
نبرد هاماوران و جنگ هفت پهلوان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بلخ مدل: 94855 - 10/2
نبرد هاماوران و جنگ هفت پهلواننویسنده: فریدون جنیدی ناشر: بلخ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 93 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1383 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابشاهنامه فردوسی داستان های رستم پهلواناین دفتر آیین پارسی نویسی را به..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 32 (2 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات