باستان شناسی و تاریخ بلوچستان

باستان شناسی و تاریخ بلوچستان

نویسنده: سیدمنصور سیدسجادی
ناشر: سازمان میراث فرهنگی کشور
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 440
اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1374 - دوره چاپ: 1

کیفیت : درحد نو

 

مروری بر کتاب

هشت گفتار

سرزمینی که تاریخ ان دراین  کتاب به نظر خوانندگان می رسد ،سرزمینی است که هزاران سال مهد ابادانی ونعمت وتوانایی وقدرت بوده است.اینجا یازدهمین جائی است که اهورامزدا ،آن را به بهترین وضعی بیافرید وپادشاه آنجا را از فر ایزدی برخوردار کرد.زرتشت-پیامبر ایران-دراینجا به گشتاسب پسر لهراسب پناه برد ودین بهی او ازاینجا سراسر ایران زمین را فرا گرفت.

رودهیرمند زندگی بخش،با شکوه تمام دراین خاک جریان دارد وهامون مقدس دراینجا واز کوهی که سراز این دریا براورده است،موعود نجات دهنده ایرانیان روزی برپا خواهد خواست.این خاک زادگاه ومحل پرورش رستم دستان است وشاهد جنگهائی چون جنگ اذربانو وآذرگشسب-دختران رستم-با بهمن بوده است...اینجا مهد داستانهای ملی ایران ومیدان جنگهای پهلوانان ورادمردان ایرانی است.کدام ایرانی است که شاهنامه را بخواندوبه دلیران وازاد مردان این سرزمین ننازد..

ریشه معتقدات دینی پدران ما وشاخ وبرگ افکار واندیشه های خودماازآب هیرمند سیراب شده است.همبستگی ما با این قسمت از خاک ایران بیش از آنست که بتوان دراین مقدمه به شرح ان پرداخت.احیاالملوک درسه فصل،یک مقدمه ویک خاتمه چهره بسته است.

فهرست

 جغرافیا‌ی بلوچستا‌ن‌ به‌ روایت‌ میرزا مهدی خا‌ن‌ سرتیپ‌ مهندس‌، برگرفته‌ از جلد یکم‌ مرآت‌البلدان‌ اعتما‌دالسلطنه‌
تا‌ریخ‌ بلوچستا‌ن‌ به‌ روایت‌ آریا‌ن‌، از زبا‌ن‌ نتا‌رک‌ برگرفته‌ از مرآت‌البلدان‌
بلوچستا‌ن‌ از آغا‌ز تا‌ اسلام‌
فرهنگها‌ی نا‌شنا‌خته‌ء نیمه‌ء شرقی‌ فلات‌ ایران‌، نمونه‌ شهر سوخته‌، سیستا‌ن‌

هر و شهرنشینی‌ در نیمه‌ شرقی‌ فلات‌ ایران‌، نمونه‌: شهر سوخته‌
اهمیت‌ کا‌ریز در تولید و توزیع‌ آب‌ در سیستا‌ن‌ و بلوچستا‌ن‌
تا‌ریخ‌ قوم‌ کوچ‌ در دوران‌ اسلامی‌
یا‌دداشتی‌ کوتا‌ه‌ برفراز و نشیب‌ تیس‌ در طول‌ تا‌ریخ‌

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

باستان شناسی و تاریخ بلوچستان

  • 0ریال

برچسب ها: سیدمنصور سیدسجادی, مهدیخا‌ن‌ مهندس‌, اعتما‌دالسلطنه‌, تاریخ ایران باستان, بلوچستان, تاریخ هنر ایران, آثار باستانی ایران, باستان شناسی, کتاب باستان شناسی و تاریخ بلوچستان