منو
سبد خرید

انجمن آثار ملی

برند: انجمن آثار ملی مدل: 148573 - 65/4
فردوسینويسنده: عیسی صدیق ناشر: انجمن آثار ملی زبان كتاب: فارسي  تعداد صفحه: 18 اندازه كتاب: رقعی - سال انتشار: 1347 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو  ؛ لبه جلد کتاب رد زردی دارد مروری بر کتابشرح حال و ش..
700,000 ریال
خوزستان و کهگیلویه و ممسنی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 146042 - 30/2
خوزستان و کهکیلویه و ممسنینویسنده: احمد اقتداری ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1046 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1359 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : نو ؛ لبه بیرونی کتاب کمی خاک گرفتگی دارد مروری بر کتابمصوراحمد اقت..
0 ریال
ظهور تیمور
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 141651 - 57/4
ظهور تیمورنویسنده: عباس اقبال آشتیانی بکوشش: میرهاشم محدث ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 94 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : نو ؛ مهر دارد مروری بر کتابوقايع ايام سلطنت تيمور از بدو جلوس تا يورش پنج سال..
0 ریال
وادی هفت واد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 140800 - 70/5
وادی هفت وادنویسنده: محمد ابراهیم باستانی پاریزی ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 440 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ واجد عکس ابتدای کتاب مروری بر کتابجلد اول : بحثی در تاریخ اجتماعی و آثا..
0 ریال
نادرنامه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 140497 - 30/2
نادرنامهنویسنده: محمدحسین قدوسی ناشر: انجمن آثار ملی خراسان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 772 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1339 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : نو  مروری بر کتابمصور - همراه با نقشهاَفشار یا اوشار یکی از ایل‌ها..
0 ریال
ارجان و کهگیلویه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 140492 - 30/2
ارجان و کهگیلویهنویسنده: هانیس گاوبه مترجم: سعید فرهودی ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 486 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1359 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : نو ؛ لبه عطف کتاب زدگی مختصری دارد مروری بر کتابمصور - از..
0 ریال
شرح احوال و آثار و دوبیتی های باباطاهر عریان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 140490 - 30/2
شرح احوال و آثار و دوبیتی های باباطاهر عریان شرح و تفسیر: محمدبن ابراهیم مشهور به خطیب وزیری به کوشش: جواد مقصود ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 990 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 2کمیاب&nbs..
0 ریال
آثار تاریخی طهران ؛ اماکن متبرکه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 138345 - 30/2
آثار تاریخی طهراننویسنده: سید محمد تقی مصطفوی ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 485 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ جلد پشتی کتاب ساییدگی مختصری داردمروری بر کتابمصور - نقشهجلد اول : اماکن متبرکه ..
0 ریال
قصران ، کوهسران ؛ دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 135391 - 11/4
قصران ، کوهسران نویسنده: حسین کریمان ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1200 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ فاقد فرمان مروری بر کتابمصور - نقشهمباحث تاریخی،جغرافیائی،اجتما..
0 ریال
آثار ملی اصفهان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 135390 - 11/4
آثار ملی اصفهاننویسنده: ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1028 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ عطف جلد پشتی کمی ترک خورده است؛ فاقد ف..
0 ریال
داستان داستان ها ؛ رستم و اسفندیار
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 135389 - 11/4
داستان داستان هانویسنده: محمد علی اسلامی ندوشن ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 319 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  مروری بر کتابرستم و اسفندیارداستان رستم و اسفندیار یکی از تلخ‌ترین داستان‌..
0 ریال
ذخیره خوارزمشاهی ، کتاب سوم بخش دوم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 119582 - 37/4
ذخیره خوارزمشاهی نویسنده: اسماعیل بن الحسینی الجرجانی - محمد تقی دانش پژوه - ایرج افشار ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 230 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : نو ؛ کتاب مهر دارد. مروری بر کتاب ..
0 ریال
ظفرنامه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 119064 - 50/5
ظفرنامهمنسوب به : ابوعلی سینا باهتمام: غلامحسین صدیقی ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 112 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1347 - دوره چاپ: 1کیفیت : نو ؛ مهر خورده است مروری بر کتابنام این کتاب که به ابن سینا انتساب دا..
0 ریال
ذخیره خوارزمشاهی ، کتاب سوم ؛ دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 118739 - 101/5
ذخیره خوارزمشاهی نویسنده: اسماعیل بن الحسینی الجرجانی - محمد تقی دانش پژوه - ایرج افشار ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 450 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار:  1356 ~ 1352 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ جلد اول واجد عکس ابتدای کتاب ..
0 ریال
آثار شهرهای باستانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 118006 - 14/3
آثار شهرهای باستانینویسنده: احمد اقتداری ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1140 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ فاقد عکس ابتدای کتاب مروری بر کت..
0 ریال
ترجمه یک فصل از آثار الباقیه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 118004 - 14/3
ترجمه یک فصل از آثار الباقیهنویسنده: ابوریحان بیرونی مترجم: اعتمادالسلطنه - ملاعلی محمد اصفهانی به کوشش : اکبر دانا سرشت ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 106 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو ؛ واجد..
0 ریال
سرزمین قزوین
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 118002 - 44/6
سرزمین قزویننویسنده: پرویز ورجاوند ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 530 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ واجد فرمان و تصویر ابتدای کتاب مروری بر کتابسابقه تاریخی و اآثار و بناهای تاریخی سرزمی..
0 ریال
کشف الابیات شاهنامه فردوسی ، دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 115559 - 54/2
کشف الابیات شاهنامه فردوسی نویسنده: محمد دبیر سیاقی ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 950 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1350 ~ 1348 دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت :  نو ؛ واجد فرمان فاقد عک..
0 ریال
وقفنامه ربع رشیدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 114799 - 82/4
وقفنامه ربع رشیدینویسنده‌ : رشیدالدین فضل الله همدانی به کوشش : مجتبی مینوی,ایرج افشار ناشر: انجمن آثار ملی زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 350 اندازه كتاب: رحلی گالینگور  - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ ..
0 ریال
ذخیره خوارزمشاهی ، کتاب سوم بخش دوم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 114707 - 103/3
ذخیره خوارزمشاهی نویسنده: اسماعیل بن الحسینی الجرجانی - محمد تقی دانش پژوه - ایرج افشار ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 230 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو ؛ روی جلد کتاب کمی زدگی دارد (مانند عکس)&nb..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 77 (4 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات