منو
سبد خرید

انجمن آثار ملی

ذخیره خوارزمشاهی ، کتاب سوم بخش دوم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 119582 - 37/4
ذخیره خوارزمشاهی نویسنده: اسماعیل بن الحسینی الجرجانی - محمد تقی دانش پژوه - ایرج افشار ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 230 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : نو ؛ کتاب مهر دارد. مروری بر کتاب ..
0 ریال
ظفرنامه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 119064 - 50/5
ظفرنامهمنسوب به : ابوعلی سینا باهتمام: غلامحسین صدیقی ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 112 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1347 - دوره چاپ: 1کیفیت : نو ؛ مهر خورده است مروری بر کتابنام این کتاب که به ابن سینا انتساب دا..
0 ریال
ذخیره خوارزمشاهی ، کتاب سوم ؛ دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 118739 - 101/5
ذخیره خوارزمشاهی نویسنده: اسماعیل بن الحسینی الجرجانی - محمد تقی دانش پژوه - ایرج افشار ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 450 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار:  1356 ~ 1352 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ جلد اول واجد عکس ابتدای کتاب ..
0 ریال
آثار شهرهای باستانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 118006 - 14/3
آثار شهرهای باستانینویسنده: احمد اقتداری ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1140 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ فاقد عکس ابتدای کتاب مروری بر کت..
0 ریال
ترجمه یک فصل از آثار الباقیه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 118004 - 14/3
ترجمه یک فصل از آثار الباقیهنویسنده: ابوریحان بیرونی مترجم: اعتمادالسلطنه - ملاعلی محمد اصفهانی به کوشش : اکبر دانا سرشت ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 106 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو ؛ واجد..
0 ریال
وادی هفت واد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 118003 - 14/3
وادی هفت وادنویسنده: محمد ابراهیم باستانی پاریزی ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 440 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : عالی ~ درحد نو ؛ واجد عکس ابتدای کتاب؛بر روی جلد کاغذ چسبیده شده (همانند عکس) مروری ب..
0 ریال
سرزمین قزوین
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 118002 - 44/6
سرزمین قزویننویسنده: پرویز ورجاوند ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 530 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ واجد فرمان و تصویر ابتدای کتاب مروری بر کتابسابقه تاریخی و اآثار و بناهای تاریخی سرزمی..
0 ریال
ظهور تیمور
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 116325 - 112/4
ظهور تیمورنویسنده: عباس اقبال آشتیانی بکوشش: میرهاشم محدث ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 94 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : نو ؛ مهر دارد مروری بر کتابوقايع ايام سلطنت تيمور از بدو جلوس تا يورش پنج سال..
0 ریال
کشف الابیات شاهنامه فردوسی ، دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 115563 - 7/4
کشف الابیات شاهنامه فردوسینویسنده: محمد دبیر سیاقی ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 950 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1350 ~ 1348 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  در حد نو ؛ واجد فرمان جلد دوم واجد عکس ابتدای کتاب ..
0 ریال
کشف الابیات شاهنامه فردوسی ، دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 115559 - 54/2
کشف الابیات شاهنامه فردوسی نویسنده: محمد دبیر سیاقی ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 950 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1350 ~ 1348 دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت :  نو ؛ واجد فرمان فاقد عک..
0 ریال
وقفنامه ربع رشیدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 114799 - 82/4
وقفنامه ربع رشیدینویسنده‌ : رشیدالدین فضل الله همدانی به کوشش : مجتبی مینوی,ایرج افشار ناشر: انجمن آثار ملی زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 350 اندازه كتاب: رحلی گالینگور  - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ ..
0 ریال
برند: انجمن آثار ملی مدل: 114707 - 103/3
ذخیره خوارزمشاهی نویسنده: اسماعیل بن الحسینی الجرجانی - محمد تقی دانش پژوه - ایرج افشار ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 230 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو ؛ روی جلد کتاب کمی زدگی دارد (مانند عکس)&nb..
850,000 ریال 1,000,000 ریال
ذخیره خوارزمشاهی ، کتاب دوم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 114705 - 14/3
ذخیره خوارزمشاهی نویسنده: اسماعیل بن الحسینی الجرجانی - محمد تقی دانش پژوه - ایرج افشار ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 270 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار:  1349 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابکتاب دوم ..
0 ریال
سفارش نامه انجمن آثار ملی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 114654 - 102/2
سفارش نامه انجمن آثار ملیگردآوری: محمدتقی مصطفوی ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 56 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1344 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب مشتمل بر قطعنا..
0 ریال
مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 114653 - 102/1
مقدمه یی برشناخت اسناد تاریخینویسنده: جهانگیر قائم مقامی ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 500 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : صفحات درحد نو  جلد کتاب کمی زدگی دارد (مانند عکس) ؛ واجد عکس ابتدای کتاب&nbs..
0 ریال
فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 114652 - 14/3
فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربینویسنده: محمد علی امام شوشتری ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 807 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1347 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ واجد عکس ابتدای کتابمروری بر کتابکتابی که به نظر..
0 ریال
وادی هفت واد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 114650 - 118/6
وادی هفت وادنویسنده: محمد ابراهیم باستانی پاریزی ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 440 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ فاقد عکس ابتدای کتاب مروری بر کتابجلد اول : بحثی در تاریخ اجتماعی و آثا..
0 ریال
تاریخ بافت قدیمی شیراز
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 114649 - 102/2
تاریخ بافت قدیمی شیرازنویسنده: کرامت اله افسر ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 310 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1353 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو ؛ واجد عکس ابتدای کتاب مروری بر کتاب  ..
0 ریال
کتابشناسی کتابهای خطی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 114647 - 14/3
کتابشناسی کتابهای خطینويسنده: مهدی بیانی به کوشش : حسین محبوبی اردکانی ناشر: انجمن آثار ملی زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 120 اندازه كتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1353 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو  ..
0 ریال
فرار از مدرسه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: انجمن آثار ملی مدل: 114646 - 102/2
فرار از مدرسهنویسنده: عبدالحسین زرین کوب ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 420 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1353 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو ؛ واجد عکس ابتدای کتاب مروری بر کتابدرباره زندگی و اندیشه ابوحامد غزالیبا این..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 83 (5 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات