منو
سبد خرید

ابن سینا

برند: ابن سینا مدل: 103032 - 47/0
فرهنگ بزرگ ؛ انگلیسی - فارسینویسنده: میرعلی اصغر منتظم ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1390 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1346 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نومروری بر کتابفرهنگ کاملآ جدید یک جلدی که بر اساس آخرین شیوه های فرهنگ نویسی و آمو..
420,000 ریال 750,000 ریال
اعتماد بنفس
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 102148 - 21/1
اعتماد به نفسنویسنده: ساموئیل اسمایلز مترجم: علی دشتی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 305 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1333 - دوره چاپ: 5کمیاب - کیفیت : عالی مروری بر کتاباین کتاب یکی از شاهکارهای ادبی قرن هیجدهم مسیحی است که نه تنها در..
0 ریال
برند: ابن سینا مدل: 101233 - 63/5
الفبای فلسفه جدیدنویسنده: ذبیح الله جوادی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 450 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتابدائرة المعارف فلسفی - انگلیسی بفارسیحاوی شرح  540 اصطلاح مهم م..
600,000 ریال 700,000 ریال
آنجا که ماهی ها سنگ می شوند
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 99847
آنجا که ماهی ها سنگ می شوندنویسنده: خسرو حکیم رابط ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 70 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1353 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتاب نمایشنامه در سه پرده عمو تراب: کیه؟ صبر کن آمدم. (صدا..
0 ریال
عصبیت و رشد آدمی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 99731 - 209/4
عصبیت و رشد آدمینویسنده: کارن هورنای مترجم: محمد جعفر مصفا ناشر: بهجت زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 350 اندازه کتاب: رقعی سلفون  - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ: 2 کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابتلاشی در بازیافتن خوددر وجود هر ا..
0 ریال
رستاخیز
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 99176 - 201/1
رستاخیزنویسنده: لئو نیکولایوویچ تولستوی مترجم: علی اصغر حکمت ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 547 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1339 -دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتابمصورماس..
0 ریال
رستاخیز
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 99174
رستاخیزنویسنده: لئو نیکولایوویچ تولستوی مترجم: علی اصغر حکمت ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 547 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1351 -دوره چاپ: 2 کمیاب  - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتابماس..
0 ریال
رشد شخصیت
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 97375 - 201/2
رشد شخصیتنویسنده: هلن شاختر مترجم: محمد حجازی ناشر: ابن سینا - فرانکلین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 143 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 7کمیاب  - کیفیت : درحد نو ~ نومروری بر کتابشخصیت چیزی است که موجب متمایز شدن فرد شده و خیلی ..
0 ریال
انارستان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 97021
انارستاننویسنده: مفتون امینی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 125 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1346 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابیداالله امینی متخلص به مفتون در ۲۱ خرداد ۱۳۰۵ در شهرستان شاهین دژ دهستان هولاسو که در کناره..
0 ریال
دریا ؛ مجموعه داستان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 96990 - 89/2
دریانویسنده: عزت الله همایونفر ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 206 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1339 - دوره چاپ: 4کمیاب - کیفیت : عالیمروری بر کتابمجموعه داستانبه کنار دریا رفته بودم . اولین بار بود که دریا را با آن همه جوشش و کوشش و آن همه التهاب و درهم ریخت..
0 ریال
برند: ابن سینا مدل: 96399 - 64/2
زندگی بازیافتهنویسنده: اسکارلت پانوفنیک مترجم : جعفر حاجیانی ناشر: ابن سینا - مینو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 186 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1338 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : عالی ؛ عطف کتاب صحافی مجدد شد مروری بر کتابداستان زندگی نویسنده در کشورهای کمونیست..
450,000 ریال
جغرافیای کرمان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 95832 - 2/6
جغرافیای کرماننویسنده: احمدعلی خان وزیری کرمانی به کوشش : محمد ابراهیم باستانی پاریزی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 286 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1346 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نومروری بر کتاب...تألیف کتاب، تحقیقاً در ..
0 ریال
گلکاری عملی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 95742 - 24/3
گلکاری عملی​نویسنده: غلامرضا وزیری الهی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 390 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت: عالی ~ در حد نو مروری بر کتابمصور - رنگیکلمه علم در امور باغبا..
0 ریال
بردگی در جهان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 95690 - 202/7
بردگی در جهاننویسنده: احمد فرامرزی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 266 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1347 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : عالی ~ در حد نومروری بر کتاب تاریخ برده‌داری به تاریخِ ت..
0 ریال
بردگی در جهان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 95531 - 77/2
بردگی در جهاننویسنده: احمد فرامرزی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 266 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1347 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : در حد نومروری بر کتاب تاریخ برده‌داری به تاریخِ تجارت بر..
0 ریال
تمدن شش هزار ساله ؛ ایران باستان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 95502 - 109/7
تمدن شش هزار ساله ؛ ایران باستاننویسنده: علی غفاری ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 50 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1317 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ کتاب فاقد جلد پشتی می باشد. مروری بر کتا..
0 ریال
جغرافیای کرمان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 95366 - 19/2
جغرافیای کرماننویسنده: احمدعلی خان وزیری کرمانی به کوشش : محمد ابراهیم باستانی پاریزی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 286 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1353 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نومروری بر کتاب...تألیف کتاب، تحقیقاً در 1291 شروع شده..
0 ریال
از سعدی تا جامی ؛  جلد سوم تاریخ ادبی ایران از نیمه قرن هفتم تا آخر قرن نهم هجری
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 95116 - 114/4
از سعدی تا جامینویسنده: ادوارد براون مترجم: علی اصغر حکمت ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 675 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1339 ~ 1333 - دوره چاپ: 2 ~ 1کمیاب - کیفیت : در حد نومروری بر کتابجلد..
0 ریال
حافظ شناسی یا الهامات خواجه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 94999 - 50/5
حافظ شناسی یا الهامات خواجهنویسنده: محمدعلی بامداد ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 250 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1338 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتاب...ازنظر روانشناسی ..
0 ریال
حکمت سقراط و افلاطون ؛ دو جلد در یک مجلد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 94585 - 30/2
حکمت سقراط و افلاطوننویسنده: افلاطون مترجم: محمدعلی فروغی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 499 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار:  1336 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : عالی مروری بر کتاباین کتاب د..
0 ریال
نمايش 161 تا 180 از 313 (16 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات