منو
سبد خرید

ابن سینا

راشومون و داستانهای دیگر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 114170 - 100/7
 راشوموننویسنده: ریونوسوکه آکوتاگاوا مترجم: امیرفریدون گرگانی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 140 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1344  - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتا..
0 ریال
برند: ابن سینا مدل: 113998 - 17/6
فرهنگ پایهنویسنده: تهمورس جلالی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 430 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتاب واژه های پارسی و بیگانه ز..
7,000,000 ریال
برند: ابن سینا مدل: 113960 - 86/6
فرهنگ جدید ایتالیائی بفارسینویسنده: لوچانا رضا ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 520 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نومروری بر کتابفرهنگ لغات ایتالیایی فارسی که پیش رو دارید، به عنوان یک منبع کمک آموزشی بسیار منا..
550,000 ریال
روشهای روانشناسی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 113682 - 2/1
روش های روانشناسینویسنده: تی. جی. اندروز مترجم: مسعود رضوی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 395 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ عطف کتاب کمی زدگی دارد. مروری بر کتاباز عمر روان‌شناسی به شکل علمی و ..
0 ریال
قالی ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 113325- 111/4
قالی ایراننویسنده: م. ا. به آذین ناشر: ابن سیتا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 158 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1344 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب  مصور - نقشه فرشك..
0 ریال
داستانهای نوین آلمانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 112961 - 38/4
داستان های نوین آلمانینویسنده: گروه نویسندگان مترجم: هوشنگ طاهری ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 390 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1346 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتاب۲۴ داستان از ۲۴ نویسنده معاصر آلمانیفهرستبرنده جلسه خ..
0 ریال
انفیه دان زمرد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 112840 - 46/2
انفیه دان زمردنویسنده: نوری ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 167 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1344 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتابمجموعه بیست داستان نورالله خرازی ملقب ..
0 ریال
از بردگی تا آزادی ، بردگی در حقوق بین الملل
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 112653 - 106/4
از بردگی تا آزادینویسنده: منصور راستین ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 310 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب بردگی در حقوق بین الملل - مصور ..
0 ریال
دیوان امیرنظام الدین علیشیر نوائی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 112313 - 117/1
دیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی (فانی)نویسنده: علیشیر نوایی به کوشش : رکن الدین همایون فرخ ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 300 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1342 - دوره چاپ: 1  کمیاب - کیفیت : در..
0 ریال
برند: ابن سینا مدل: 111864 - 8/2
فرهنگ عمید نویسنده: حسن عمید ناشر: جاویدان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1178 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب فرهنگ مفصل و مصور عمید فارسی به فا..
1,200,000 ریال
دیوان قصاب کاشانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 111674 - 201/4
دیوان قصاب کاشانینویسنده: سعید قصاب کاشانی تصحیح : پرتو بیضایی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 208 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1338 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : عالی ؛ عطف کتاب چسب خوردگی دارد مروری بر کتابسعید قصاب کاشانی از شاعران نام&z..
0 ریال
دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 111654 - 117/6
دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوینویسنده: سنایی غزنوی باهتمام : محمدتقی مدرس رضوی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1232 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1342- دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب..
0 ریال
مکتب حافظ
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 110961 - 2/4
مکتب حافظنویسنده: منوچهر مرتضوی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 478 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1344 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتابمقدمه ای بر حافظ شناسیهمه مباحث مطرح شده در کتاب، به شیوه‌ای عالمانه و قاب..
0 ریال
برند: ابن سینا مدل: 110721 - 37/3
معجزه اسفندنویسنده: رها ؛ یک زن ایرانی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 263 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : عالی ~ در حد نو مروری بر کتاب فنرهای تخت با جابجا شدن بدن..
800,000 ریال
ادبیات معاصر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 110102 - 11/1
ادبیات معاصرنویسنده: غلامرضا رشیدیاسمی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 132 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 2کمیاب  - کیفیت :  درحد نو مروری بر کتابادوارد براون نخستین محققی بود که اهمیت تحقیق‌ دربارهء ادبیات معاص..
0 ریال
زیباترین شاهکارهای شعر جهان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 110068 - 11/1
زیباترین شاهکارهای شعر جهاننویسنده: ویکتور هوگو - ویلیام شکسپیر - کنتس دونوای - آلفرد دوموسه مترجم: شجاع الدین شفا ناشر: ابن سینا - صفی علیشاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 456 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار:  1344 - دوره چاپ: 4کمیاب - کیفیت : درحد نو  ..
0 ریال
ایران در زمان ساسانیان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 109852 - 17/4
ایران در زمان ساسانیاننویسنده: آرتور کریستن سن مترجم: غلامرضا رشیدیاسمی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 580 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ: 4کیفیت : عالی ~ درحد نومروری بر کتابمصور - تاریخ ایران ساسانی تا حمله عرب و وضع دولت و م..
0 ریال
تاریخ سیاسی پارت
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 109836- 79/4
تاریخ سیاسی پارتنویسنده: نیلسون دوبواز مترجم: علی اصغر حکمت ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1342 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب ..
0 ریال
شاهنامه فردوسی ، شش جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 109786 - 11/3
شاهنامه فردوسینویسنده: حکیم ابوالقاسم فردوسی به کوشش : محمد دبیرسیاقی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2847 اندازه کتاب: رقعی گالینگور نقش برجسته  - سال انتشار: 1335 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نومروری بر کتابشاهنامه منظومه‌ای حماسی در مو..
0 ریال
قرآن کریم ؛ با ترجمه نوبت اول از کشف الاسرار میبدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 109548- 81/1
قرآن کریم ؛ با ترجمه نوبت اول از کشف الاسرار میبدیمترجم: علی اصغر حکمت - سیدحسن سادات ناصری ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 450 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : عالی مروری بر کتاب«کشف الاسرار» میبدی..
0 ریال
نمايش 101 تا 120 از 313 (16 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات