منو
سبد خرید

آتلیه هنر

برند: آتلیه هنر مدل: 130980 - 117/4
رباعیات حکیم عمر خیام نویسنده: عمر خیام نیشابوری مترجم: فیتز جرالد خطاط : محمد سلحشور نگارگر : عباس جمالپور ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی - انگلیسی تعداد صفحه: 210 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ : 1 ..
1,350,000 ریال 1,500,000 ریال
برند: آتلیه هنر مدل: 126729 - 112/1
نیم قرن در باغ شعر کودکاننویسنده : عباس یمینی شریف ناشر: آتلیه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 150 اندازه کتاب: وزیری  - سال چاپ : 1373 دوره چاپ: 6کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب مصور - گزيده اي از اشعار عباس يميني شري..
450,000 ریال
سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: آتلیه هنر مدل: 122904 - 106/4
سفرنامه ناصرخسرو قبادیانینویسنده: ناصر خسرو قبادیانی خطاط :  کیخسرو خوروش ناشر: آتیله هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتاببه انضمام روشنایی نامه و سعادت نامهمردی دیوانی. کامران و برخورد..
0 ریال
نیم قرن در باغ شعر کودکان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: آتلیه هنر مدل: 121668 - 118/5
نیم قرن در باغ شعر کودکاننویسنده : عباس یمینی شریف ناشر: آتلیه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 150 اندازه کتاب: وزیری  -سال چاپ : 1368 دوره چاپ: 3 مروری بر کتاب مصورگزيده اي از اشعار عباس يميني شريف است در باب اشعار كودكاناین دو ب..
0 ریال
حکمت فردوسی ؛ گلچین از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: آتلیه هنر مدل: 117266 - 14/3
حکمت فردوسینویسنده: حکیم ابوالقاسم فردوسی مقدمه: جمشید مهرپویا خطاط: حمید سامانی ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 220 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1376 - دوره چاپ : 2 مروری بر کتابتذهیب - رنگیشاهنامه مشحون از پند و اندرز است ..
0 ریال
برند: آتلیه هنر مدل: 115980 - 13/2
گلستان سعدینویسنده: شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی  به کوشش منوچهر آدمیت خطاط : اسماعیل نیکبخت تذهیب حاشیه: اردوان اعتمادی ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 170 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1389 ~ 1377 - دوره چاپ: 8 ~ 2  ..
650,000 ریال 800,000 ریال
شرف نامه از پنج گنج حکیم نظامی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: آتلیه هنر مدل: 115204 - 59/0
خسرو و شیرین نویسنده: نظامی گنجوی به کوشش : منوچهر آدمیت خطاط : محمدصادق احدپور , حمید ساسانی ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 220 اندازه کتاب: رحلی گالینگور - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاباز پ..
0 ریال
خسرو و شیرین از پنج گنج حکیم نظامی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: آتلیه هنر مدل: 115203 - 59/0
خسرو و شیرین نویسنده: نظامی گنجوی به کوشش : منوچهر آدمیت خطاط : عباس مستوفی الممالکی ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 220 اندازه کتاب: رحلی گالینگور - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاباز پنج گنج حک..
0 ریال
رباعیات حکیم عمر خیام به خط محمد سلحشور
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: آتلیه هنر مدل: 112742 - 96/6
رباعیات حکیم عمر خیام نویسنده: عمر خیام نیشابوری مترجم: فیتز جرالد خطاط : محمد سلحشور ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی - انگلیسی تعداد صفحه: 210 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ : 2مروری بر کتاب ..
0 ریال
برند: آتلیه هنر مدل: 112741 - 48/4
رباعیات حکیم عمر خیام نویسنده: عمر خیام نیشابوری خطاط : محمد سلحشور مترجم: فیتز جرالد ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی - انگلیسی تعداد صفحه: 215 اندازه کتاب: وزیری گالینگور ؛ همراه با قاب - سال انتشار: 1381 - دوره چاپ: 7 مروری بر کت..
1,300,000 ریال
حافظ شیرازی به خط سیف الله یزدانی
2 تا 3 روز آینده
برند: آتلیه هنر مدل: 112385 - 14/4
دیوان حافظ شیرازینویسنده: خواجه حافظ شیرازی  خطاط : سیف الله یزدانی ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه : 390 اندازه کتاب: رحلی گالینگور  - سال انتشار : 1381 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابگلاسه رن..
0 ریال
برند: آتلیه هنر مدل: 110769 - 204/1
گلچین غزلیات سعدینویسنده: شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی باهتمام : منوچهر آدمیت خوشنویسی: منوچهر نوح‌سرشت نگارگر : منوچهر آدمین تذهیب حاشیه: اردوان اعتمادی ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 104 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 1..
400,000 ریال 600,000 ریال
برند: آتلیه هنر مدل: 110768 - 1/4
گلچین غزلیات سعدینویسنده: شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی باهتمام : منوچهر آدمیت خوشنویسی: منوچهر نوح‌سرشت نگارگر : منوچهر آدمین تذهیب حاشیه: اردوان اعتمادی ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 104 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 2..
600,000 ریال 800,000 ریال
برند: آتلیه هنر مدل: 102494 - 13/9
گلستان سعدی نویسنده: شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی  به کوشش منوچهر آدمیت خطاط : اسماعیل نیکبخت تذهیب حاشیه: اردوان اعتمادی ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 170 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 6کیفیت : نو ؛ صفحه اول کتاب نوشته ..
600,000 ریال 800,000 ریال
برند: آتلیه هنر مدل: 102495 - 91/7
گلستان سعدی نویسنده: شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی  به کوشش منوچهر آدمیت خطاط : اسماعیل نیکبخت تذهیب حاشیه: اردوان اعتمادی ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 170 اندازه کتاب: وزیری گالینگور قابدار  - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 6 مروری بر کتابچ..
900,000 ریال
برند: آتلیه هنر مدل: 102493 - 72/2
گلستان سعدینویسنده: شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی  به کوشش منوچهر آدمیت خطاط : اسماعیل نیکبخت تذهیب حاشیه: اردوان اعتمادی ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 170 اندازه کتاب: رحلی گالینگور - سال انتشار: 1366 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابابو محمد مشرف‌ال..
1,000,000 ریال
بوستان سعدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: آتلیه هنر مدل: 96784
بوستان سعدینویسنده: شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی - منوچهر آدمیت خطاط : اسماعیل نیکبخت ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 170 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابچاپ نفیس و رنگیتذهیب حاشیه: اردوان اعتمادی ..
0 ریال
برند: آتلیه هنر مدل: 94951 - 70/3
قطب الرحا مدار حق و عدل ؛ از دیدگاه محمد (ص) فخر بشرنویسنده: باب الله ثقه الاسلامی خطاط: محمد سلحشور - سیف الله یزدانی ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 105 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ: 1کمیاب -&n..
220,000 ریال
پنج گنج فردوسی ؛ داستان زال و رودابه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: آتلیه هنر مدل: 91986
پنج گنج فردوسی ؛ داستان زال و رودابهنویسنده: حکیم ابوالقاسم فردوسی - احمد کوشا ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی - انگلیسی تعداد صفحه: 150 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 3  مروری بر کتابچاپ ..
0 ریال
جاذبه و دافعه علی علیه السلام
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: آتلیه هنر مدل: 87620 - 40/3
جاذبه و دافعه علی علیه السلامنویسنده: آیت الله مرتضی مطهری ناشر: آتلیه هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 183 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابشخصیت عظیم و گسترده امیرالمؤمنین علی علیه السلام وسیعتر و متنوعتر از اینست که یک فرد بتواند در همه جوان..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 25 (2 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات